PÅLIDELIG IT-OUTSOURCING TIL CAIRO

– UDEN DYR MÆGLING

Vi finder

Jeres næste IT-medarbejder

– it-outsourcing med dansk tryghed og ledelse
DE SKRIVER OM OS:

Dygtige it-medarbejdere

Rektrutteret

Specifikt til Jer

Læs mere om vores rekrutteringsproces.

Læs mere om, motivation af it-teams

1.   Vi håndplukker velkvalificerede kandidater til jeres behov, så vi skaber det bedste og mest præcise match mellem jeres forretning og jeres offshore-team.
U
2.   I udvælger selv, hvem vi skal ansætte til jer, og vi støtter jer 100 procent i processen, så vi sikrer, at vi ansætter kandidater, som både passer til jobbet og jeres samlede team.
3.   Vi ansætter jeres nye it-medarbejdere i CrossWorkers, sørger for alt det juridiske, en veludstyret, moderne arbejdsplads, et positivt arbejdsklima og ligesindede tekniskmindede kolleger.
4.   Vi klæder dem på helt fra starten til at forstå europæisk kultur og den danske direkte tone og åbenhed i særdeleshed, så I hurtigt kan opnå et gnidningsfrit og ukompliceret samarbejde.
w
5.   I introducerer jeres egyptiske it-udviklingsteam til jeres virksomhed og deres danske kolleger, gerne ved at de besøger Danmark og møder resten af jeres it-udviklingsteam.
l
6.   I kommunikerer direkte med dem løbende og sørger for, at de bliver sat grundigt ind i opgaverne, så de kan arbejde med stor motivation og engagement for jeres virksomhed.
7.   Vi leder jeres lokale it-folks samarbejde med jer og bidrager til deres motivation med faglig sparring og spændende fællesaktiviteter, der udfordrer deres intellekt og fremmer vores fælles firmafamiliefølelse.

HELT ENKEL OG

Gennemskuelig
Prismodel

Fast månedligt beløb
I betaler et fast månedligt beløb til dækning af jeres it-medarbejderes løn og arbejdspladser hos os. Inkluderet i beløbet er ud over lønnen vores udgifter til husleje, forsikring, kontorplads og it-udstyr. Beløbet fastsættes ved ansættelsen ud fra medarbejderens erfaringer og den type it-job, vedkommende skal bestride i henhold til vores faste, helt enkle prismodel.

To måneders opsigelse
I betaler fra den dag, hvor jeres medarbejdere starter, og vi har begge parter to måneders opsigelse.

I afholder selv rejseudgifterne
Ud over vores månedlige beløb skal I påregne rejse- og opholdsudgifter for jeres egne rejser til Cairo og for jeres egyptiske it-medarbejderes rejser til Danmark. Hertil kommer jeres eget tidsforbrug til at formidle jeres rekrutteringsbehov til os og deltage i interviews med de kandidater, vi har udvalgt til jer.

Vores service er uden beregning
Vores driftssikre set-up i Cairo, vores omfattende rekrutteringsproces, den løbende ledelse og sparring med jeres lokale it-udviklingsteam, vores mange faglige og sociale arrangementer, den løbende kulturelle uddannelse af jeres medarbejdere og hele servicen udenom er uden beregning.

Vil I have et tilbud og se,
hvor meget I kan spare på outsourcingen?

Vi hjælper gerne med at udføre de konkrete beregninger baseret på vores aktuelle erfaringer, så I kan få brugbart input til jeres overvejelser.

 

Vi følger dansk lovgivning

Vores kontrakter følger dansk lovgivning og inkluderer derfor også en databehandleraftale. Vi lever til fulde op til GDPR-bestemmelserne omkring persondatabeskyttelse for data ind og ud af EU, og dette er tillige afspejlet i vores kontrakter.

HELT ENKEL OG

Gennemskuelig
Prismodel

Fast månedligt beløb
I betaler et fast månedligt beløb til dækning af jeres it-medarbejderes løn og arbejdspladser hos os. Inkluderet i beløbet er ud over lønnen vores udgifter til husleje, forsikring, kontorplads og it-udstyr. Beløbet fastsættes ved ansættelsen ud fra medarbejderens erfaringer og den type it-job, vedkommende skal bestride i henhold til vores faste, helt enkle prismodel.

To måneders opsigelse
I betaler fra den dag, hvor jeres medarbejdere starter, og vi har begge parter to måneders opsigelse.

I afholder selv rejseudgifterne
Ud over vores månedlige beløb skal I påregne rejse- og opholdsudgifter for jeres egne rejser til Cairo og for jeres egyptiske it-medarbejderes rejser til Danmark. Hertil kommer jeres eget tidsforbrug til at formidle jeres rekrutteringsbehov til os og deltage i interviews med de kandidater, vi har udvalgt til jer.

Vores service er uden beregning
Vores driftssikre set-up i Cairo, vores omfattende rekrutteringsproces, den løbende ledelse og sparring med jeres lokale it-udviklingsteam, vores mange faglige og sociale arrangementer, den løbende kulturelle uddannelse af jeres medarbejdere og hele servicen udenom er uden beregning.

Vil I have et tilbud og se,
hvor meget I kan spare på outsourcingen?

Vi hjælper gerne med at udføre de konkrete beregninger baseret på vores aktuelle erfaringer, så I kan få brugbart input til jeres overvejelser.

 

I Får et

betragteligt udbytte

Reducerede omkostninger
og øget indtjening

N

Vi reducerer omkostningerne til jeres applikations- og webudvikling med op til to tredjedele

N

I optimerer jeres indtjening, så jeres softwareforretning i langt højere grad bliver attraktiv og skalerbar

N

I opnår stabilitet i jeres omkostningsniveau, fordi lønniveauet i Cairo kan betragtes som stagnerende

Vækst og udvikling

N

Jeres gnidningsfri og succesfulde samarbejde med jeres egyptiske it-udviklingsteam giver jer ro til at fokusere på jeres forretning og overskud til at udvikle den

N

Jeres danske it-medarbejdere vil opleve, at de får øget ansvar og mere spændende arbejdsopgaver, som kan lede til nye karrieremuligheder og gøre det nemmere for jer at fastholde dem

N

I får mulighed for at skalere jeres forretning, fordi jeres it-udviklingsteam i Cairo kan udvides i takt med jeres virksomhed

Høj kvalitet
og effektivitet

N

I kan tiltrække og fastholde de allerbedste egyptiske it-udviklere, fordi vi tilbyder dem en god løn og prima arbejdsforhold

N

De egyptiske udvikleres drive og dygtighed medfører høj kvalitet og effektivitet i jeres it-udviklingsopgaver

N

Vi driver en velfungerende arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og deres tilfredshed smitter af på deres præstationer

N

I opnår stabilitet i jeres udviklingsarbejde, fordi vi bidrager til at motivere og fastholde jeres udviklere

N

I kan via en tæt kommunikation følge præcis, hvad jeres it-udviklere laver og sætte ind der, hvor det er givtigt at foretage ændringer

Tryghed og hurtig
problemløsning

N

I kan føle jer trygge, fordi I handler på danske betingelser med en dansk virksomhed i Cairo, som kender de lokale forhold og har en dansk-egyptisk ledelse

N

I opnår ingen eller ganske få frustrationer over kommunikationen eller samarbejdet med jeres it-udviklere, fordi vi bidrager til at minimere sproglige og kulturelle misforståelser

N

Fordi I arbejder i den samme tidszone kan jeres egyptiske udviklere udføre smårettelser og justeringer samme dag, som de får besked på det

N

I kan opleve glæden ved et ærligt og ligefremt samarbejde og en villighed til at løse eventuelle problemer hurtigt og til jeres fulde tilfredshed

Medarbejderne siger

ET ANDERLEDES MINDSET

Jeg hørte fra en af mine venner, at CrossWorkers er et firma med venlige mennesker og et godt arbejdsmiljø, hvor man har daglig kontakt med den kunde, man arbejder for. Da jeg også gerne ville lære at kommunikere direkte med en skandinavisk kunde, ansøgte jeg om et job i CrossWorkers. Det lød som et meget spændende arbejde, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at lønnen var god.

Efter kun et halvt år kan jeg sige, at jeg er meget tilfreds med mit arbejde. Jeg føler mig som en del af teamet hos min danske kunde, hvor vi holder ugentlige scrum-møder og taler sammen dagligt. Tonen er meget fri, og mine kolleger i Danmark er både venlige og dygtige. Det er et meget professionelt og produktivt fagligt miljø, hvor vores team i Cairo bliver tæt involveret i kundens forretning. Det er meget vigtigt for mig, fordi det giver mig en stor loyalitetsfølelse og ansvarlighed for det arbejde, jeg udfører.

Min ansættelse startede med to magiske uger i Århus, hvor jeg oplevede, hvordan min danske kunde arbejdede og kommunikerede internt. Danskerne har et anderledes mindset, og jeg blev fra starten klar over, at jeg skulle være meget fokuseret på kvalitet og selv teste mit arbejde, da det ikke er almindeligt i Danmark at have et dedikeret quality control team.

I CrossWorkers i Cairo nyder jeg, at vi kan udveksle erfaringer på tværs af vores kundeteams, så vi også får inspiration fra andre it-kyndige og derved kan udvikle os endnu mere i vores arbejde. Det er spændende at arbejde for et dansk firma som CrossWorkers, både fordi de arrangerer underholdende aktiviteter i fritiden, hvor vi kan tage vores familier med, og bare i det hele taget fordi de er nogle rigtig gode mennesker.

Ahmed E. 

Ahmed har bred viden om forskellige teknologier og arbejder som technical lead sammen med fire øvrige it-udviklere i Cairo for en af CrossWorkers’ danske kunder.

Medarbejderne siger

ET ANDERLEDES MINDSET

Jeg hørte fra en af mine venner, at CrossWorkers er et firma med venlige mennesker og et godt arbejdsmiljø, hvor man har daglig kontakt med den kunde, man arbejder for. Da jeg også gerne ville lære at kommunikere direkte med en skandinavisk kunde, ansøgte jeg om et job i CrossWorkers. Det lød som et meget spændende arbejde, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at lønnen var god.

Efter kun et halvt år kan jeg sige, at jeg er meget tilfreds med mit arbejde. Jeg føler mig som en del af teamet hos min danske kunde, hvor vi holder ugentlige scrum-møder og taler sammen dagligt. Tonen er meget fri, og mine kolleger i Danmark er både venlige og dygtige. Det er et meget professionelt og produktivt fagligt miljø, hvor vores team i Cairo bliver tæt involveret i kundens forretning. Det er meget vigtigt for mig, fordi det giver mig en stor loyalitetsfølelse og ansvarlighed for det arbejde, jeg udfører.

Min ansættelse startede med to magiske uger i Århus, hvor jeg oplevede, hvordan min danske kunde arbejdede og kommunikerede internt. Danskerne har et anderledes mindset, og jeg blev fra starten klar over, at jeg skulle være meget fokuseret på kvalitet og selv teste mit arbejde, da det ikke er almindeligt i Danmark at have et dedikeret quality control team.

I CrossWorkers i Cairo nyder jeg, at vi kan udveksle erfaringer på tværs af vores kundeteams, så vi også får inspiration fra andre it-kyndige og derved kan udvikle os endnu mere i vores arbejde. Det er spændende at arbejde for et dansk firma som CrossWorkers, både fordi de arrangerer underholdende aktiviteter i fritiden, hvor vi kan tage vores familier med, og bare i det hele taget fordi de er nogle rigtig gode mennesker.

Ahmed E. 

Ahmed har bred viden om forskellige teknologier og arbejder som technical lead sammen med fire øvrige it-udviklere i Cairo for en af CrossWorkers’ danske kunder.

Få en gratis beregning

Vil du se, hvor

meget I kan spare?

h
Vores samarbejde starter med, at vi beder jer udfylde en skills matrix, der definerer, hvilke tekniske færdigheder på hvilke niveauer, I ønsker, at jeres egyptiske it-medarbejdere skal besidde.
u
Herudover har vi brug for, at I besvarer ca. 10 enkle spørgsmål, der illustrerer, hvem I er som virksomhed, hvem jeres kunder er, hvilke teknologier I arbejder med, hvordan I vil bruge jeres fremtidige offshore-ressourcer, og hvor de skal passes ind i forhold til jeres danske organisation.
d
Ud fra jeres input og vores viden om jer fra vores tidligere møder udformer vi en kort forretningsplan, der viser, hvad I vil med jeres it-outsourcing, og hvor modne I er med hensyn til at styre et offshore-team. Vi bruger planen som et værdifuldt værktøj, der sammen med vores skills matrix gør vores organisation i Cairo i stand til at forstå jeres virksomhed og rekruttere de rigtige it-medarbejdere til jer.
Med udgangspunkt i forretningsplanen holder vi et Skype-møde, hvor I deltager og både møder jeres rekrutterings- og teknologiansvarlige fra CrossWorkers i Cairo. Formålet med mødet er, at vi sikrer os, at vi til fulde har forstået, hvilke faglige og personlige egenskaber, vi skal fokusere på, vel vidende at det kræver et match både teknisk, menneskeligt og kulturelt, for at outsourcingen skal lykkes.

Kom godt i gang

SÅDAN STARTER
VORES SAMARBEJDE

Når processen, som beskrevet her, er fuldført, starter rekrutteringsprocessen. Vi er med jer hele vejen.

Kom godt i gang

SÅDAN STARTER VORES SAMARBEJDE

Når processen, som beskrevet her, er fuldført, starter rekrutteringsprocessen. Vi er med jer hele vejen.

h

Vores samarbejde starter med, at vi beder jer udfylde en skills matrix, der definerer, hvilke tekniske færdigheder på hvilke niveauer, I ønsker, at jeres egyptiske it-medarbejdere skal besidde.

u

Herudover har vi brug for, at I besvarer ca. 10 enkle spørgsmål, der illustrerer, hvem I er som virksomhed, hvem jeres kunder er, hvilke teknologier I arbejder med, hvordan I vil bruge jeres fremtidige offshore-ressourcer, og hvor de skal passes ind i forhold til jeres danske organisation.

d

Ud fra jeres input og vores viden om jer fra vores tidligere møder udformer vi en kort forretningsplan, der viser, hvad I vil med jeres it-outsourcing, og hvor modne I er med hensyn til at styre et offshore-team. Vi bruger planen som et værdifuldt værktøj, der sammen med vores skills matrix gør vores organisation i Cairo i stand til at forstå jeres virksomhed og rekruttere de rigtige it-medarbejdere til jer.

Med udgangspunkt i forretningsplanen holder vi et Skype-møde, hvor I deltager og både møder jeres rekrutterings- og teknologiansvarlige fra CrossWorkers i Cairo. Formålet med mødet er, at vi sikrer os, at vi til fulde har forstået, hvilke faglige og personlige egenskaber, vi skal fokusere på, vel vidende at det kræver et match både teknisk, menneskeligt og kulturelt, for at outsourcingen skal lykkes.

CAIRO, EGYPTEN

ÅRETS OUTSOURCING-
DESTINATION 2016

Lave omkostninger ved outsourcing

Stor talentmasse af it-kandidater

Kulturelt åbne over for Vesten

Højt engagement og drive

Kort flyvetid fra København

Samme tidszone som Danmark

Politisk ro i landet

Langtidsholdbar løsning

© 2018 Copyright Licensing - CrossWorkers ApS
All rights reserved - Read the personal data policy

Call CrossWorkers