Højtkvalificerede
it-medarbejdere

– rekrutteret specifikt til jer

Højtkvalificerede
it-medarbejdere

– rekrutteret specifikt til jer

REKRUTTERING

IT-RESSOURCER TIL ETHVERT BEHOV

Vi har adgang til en kæmpestor talentmasse af erfarne it-folk med ambitioner, engagement og forståelse for europæisk kultur, hvad enten I har brug for dygtige udviklere, som er specialiserede i et bestemt teknisk område, scrum masters, systemdesignere, projektledere eller udviklere med bred teknisk erfaring.

Vi rekrutterer medarbejdere med alle tænkelige profiler og kvalifikationer fx inden for Microsoft Solution Framework (MSF), .NET, Java, PHP, Opensource RPG, Responsive design, SCRUM, App-udvikling til iOS/ Android/ Windows/ Xamarin, webdesign, Sharepoint, Drupal og Business Intelligence.

Vi finder de kandidater, der er bedst egnede til netop jeres virksomhed og de opgaver, I skal have løst – og vi ansætter dem til jer. Hernæst stiller vi attraktive arbejdspladser til rådighed på vores kontor i Cairo, giver jeres medarbejdere en grundig indførelse i dansk kultur og bidrager til at motivere dem, mens de arbejder direkte sammen med jeres team i Danmark.

Normal kan I have en eller flere it-folk ansat i Cairo på vores kontor inden for to måneder, efter at I har valgt os som jeres outsourcing-partner.

Allerførst sørger vi for at forstå, hvilke behov og ønsker I har til jeres fremtidige it-medarbejdere i Cairo. Vi beder jer derfor om at udfylde en skills matrix med jeres tekniske krav til de kandidater, vi skal finde til jer. Når vi har gennemgået og forstået behovet, udformer vi en kort forretningsplan, som vi sammen med skills matrixen drøfter igennem med jer.

Vi søger i vores database efter velegnede kandidater, som matcher jeres behov og vurderer, om der er nogen, der vil passe ind i jeres virksomhed. Sidst men ikke mindst annoncerer vi på digitale medier efter de rette kandidater og headhunter i de tilfælde, hvor vi mener, at det vil være hensigtsmæssigt.

Ud fra de indkommende ansøgninger og vores headhunting afholder vi indledende interviews med op til 10 kandidater, for hver it-medarbejder vi skal finde til jer. Som en fast del af screeningen ved vores interviews tester vi kandidaternes evne til at kommunikere på engelsk og borer i deres internationale erfaringer og personlige egenskaber, så vi finder ud af, hvordan de vil kunne begå sig i et samarbejde med en dansk virksomhed.

Kandidaterne bliver dernæst udsat for vores tekniske interview, hvor vi går dem på klingen med detaljerede, tekniske spørgsmål for at finde ud af, hvor dygtige og erfarne de er i virkeligheden.

Ved hjælp af vores avancerede scoringssystem, hvor vi sammenligner vores vurdering af kandidaterne med forretningsplanen og den skills matrix, I har udfyldt, udvælger vi 2-3 kandidater per job, som vil være de absolut bedste match. Det giver jer en kvalificeret og effektiv rekrutteringsproces, hvor I med vores hjælp kan gå direkte til at vælge, hvem vi skal ansætte.

Vi aftaler desuden løn og arbejdsbetingelser med hver af kandidaterne, så det er på plads, inden vi præsenterer dem for jer. Hvis vi rekrutterer et team af it-folk til jer inkluderer vores rekruttering en vurdering af, hvilke kandidater der passer bedst sammen i et team.

Enten kommer I til Cairo for at møde kandidaterne og vælge ud fra et personligt interview med hver af dem, eller også foregår møderne over Skype. Vi anbefaler dog altid, at I tager til Cairo for at møde kandidaterne personligt og besøge vores kontor, så I også kan opleve den positive stemning og det faglige miljø, som jeres kommende it-medarbejdere kommer til at arbejde i til daglig.

Når I med vores hjælp har besluttet, hvem I vil have os til at ansætte, fastlægger vi ansættelsesdatoen og udformer kontrakter, som underskrives af de nyansatte medarbejdere og CrossWorkers.

Vi mødes med jer i Danmark for at give jer gode råd og vejledning om, hvordan jeres it-outsourcing kan blive så problemfri og udbytterig som mulig. Vi besvarer spørgsmål fra jer og jeres danske it-folk om arbejdsforhold, praktiske ting, egyptisk kultur, kommunikation og meget mere. Vi anbefaler samtidig, at I laver et lille crash course i form af en velkomstpakke til jeres nye it-udviklere med beskrivelser af jer som virksomhed, jeres organisation, medarbejdere, kunder og de applikationer og opgaver, som jeres nye folk skal være med til at løse.

Følg processen

Sådan rekrutterer vi it-folk til vores kunder

Her kan du læse, hvordan hele rekrutteringsprocessen foregår. Tryk på “se alle punkter”, for at folde alle punkterne ud. 

Følg processen

Sådan rekrutterer vi it-folk til vores kunder

Her kan du læse, hvordan hele rekrutteringsprocessen foregår. Tryk på “se alle punkter”, for at folde alle punkterne ud. 

Allerførst sørger vi for at forstå, hvilke behov og ønsker I har til jeres fremtidige it-medarbejdere i Cairo. Vi beder jer derfor om at udfylde en skills matrix med jeres tekniske krav til de kandidater, vi skal finde til jer. Når vi har gennemgået og forstået behovet, udformer vi en kort forretningsplan, som vi sammen med skills matrixen drøfter igennem med jer.

Vi søger i vores database efter velegnede kandidater, som matcher jeres behov og vurderer, om der er nogen, der vil passe ind i jeres virksomhed. Sidst men ikke mindst annoncerer vi på digitale medier efter de rette kandidater og headhunter i de tilfælde, hvor vi mener, at det vil være hensigtsmæssigt.

Ud fra de indkommende ansøgninger og vores headhunting afholder vi indledende interviews med op til 10 kandidater, for hver it-medarbejder vi skal finde til jer. Som en fast del af screeningen ved vores interviews tester vi kandidaternes evne til at kommunikere på engelsk og borer i deres internationale erfaringer og personlige egenskaber, så vi finder ud af, hvordan de vil kunne begå sig i et samarbejde med en dansk virksomhed.

Kandidaterne bliver dernæst udsat for vores tekniske interview, hvor vi går dem på klingen med detaljerede, tekniske spørgsmål for at finde ud af, hvor dygtige og erfarne de er i virkeligheden.

Ved hjælp af vores avancerede scoringssystem, hvor vi sammenligner vores vurdering af kandidaterne med forretningsplanen og den skills matrix, I har udfyldt, udvælger vi 2-3 kandidater per job, som vil være de absolut bedste match. Det giver jer en kvalificeret og effektiv rekrutteringsproces, hvor I med vores hjælp kan gå direkte til at vælge, hvem vi skal ansætte.

Vi aftaler desuden løn og arbejdsbetingelser med hver af kandidaterne, så det er på plads, inden vi præsenterer dem for jer. Hvis vi rekrutterer et team af it-folk til jer inkluderer vores rekruttering en vurdering af, hvilke kandidater der passer bedst sammen i et team.

Enten kommer I til Cairo for at møde kandidaterne og vælge ud fra et personligt interview med hver af dem, eller også foregår møderne over Skype. Vi anbefaler dog altid, at I tager til Cairo for at møde kandidaterne personligt og besøge vores kontor, så I også kan opleve den positive stemning og det faglige miljø, som jeres kommende it-medarbejdere kommer til at arbejde i til daglig.

Når I med vores hjælp har besluttet, hvem I vil have os til at ansætte, fastlægger vi ansættelsesdatoen og udformer kontrakter, som underskrives af de nyansatte medarbejdere og CrossWorkers.

Vi mødes med jer i Danmark for at give jer gode råd og vejledning om, hvordan jeres it-outsourcing kan blive så problemfri og udbytterig som mulig. Vi besvarer spørgsmål fra jer og jeres danske it-folk om arbejdsforhold, praktiske ting, egyptisk kultur, kommunikation og meget mere. Vi anbefaler samtidig, at I laver et lille crash course i form af en velkomstpakke til jeres nye it-udviklere med beskrivelser af jer som virksomhed, jeres organisation, medarbejdere, kunder og de applikationer og opgaver, som jeres nye folk skal være med til at løse.

Kom i gang

Vil du rekruttere

et it-udviklingsteam?

Kom i gang

Vil du rekruttere

et it-udviklingsteam?

Egyptiske it-udviklere

Her er Vores
Erfaringer

GLÆD JER OVER

Højt uddannelsesniveau og engagement

Egypterne er ifølge vores erfaringer bedre uddannede, mere motiverede og ivrige efter at vedligeholde deres færdigheder end mange danske it-folk i dag. Generelt er it-uddannelserne meget tunge i Cairo, og vi har mange it-udviklere med en ph.d. eller en 5-årig universitetsuddannelse. Egypterne har ikke noget imod at arbejde hårdt og længe og vil meget gerne rejse med jobbet. I CrossWorkers forventer vi, at de har en arbejdsdag på otte timer, mens lokale virksomheder til sammenligning stiller krav om 10-11 timer. Når man først har skabt en god gensidig tillid og respekt i samarbejdet med sine egyptiske it-udviklere, er der ikke den opgave, deadline eller tjeneste, som de ikke vil gøre deres absolut yderste for at imødekomme.

VÆR OPMÆRKSOMME PÅ

Enkelte kulturelle forskelle

I Egyptiske virksomheder er det ikke velanset, at medarbejderne siger ledelsen imod, og de har derfor behov for at forstå, at vi påskønner, at de siger deres mening. Når først de ved, at det er sådan, vi foretrækker det, er de generelt meget glade for den måde at kommunikere på. Egypterne er heller ikke vant til stor åbenhed fra ledelsens side om, hvordan det går i firmaet, og de elsker den danske åbenhed. De trives også fint med vores direkte tone, men de har brug for at forstå, at vores stil med at gå lige til sagen ikke skyldes, at vi er ubehøvlede. Sidst men ikke mindst er egypterne ikke de store planlæggere i deres fritid, så de skal have hjælp til at fastlægge deres ferier, så det ikke sker i sidste øjeblik.

CrossWorkers

Det siger
Medarbejderne

Velfungerende samarbejde uden mellemled

Jeg nyder at arbejde i CrossWorkers, fordi man arbejder direkte sammen med sin kunde uden mellemled. Det gør det hele både nemmere og sjovere. Jeg elsker at have med folk at gøre, der har en anden kultur og en anden måde at tænke på end min, fordi det gør, at jeg skal udfordre mig selv. Det er også spændende at forstå den forretning, som vores applikation skal understøtte, fordi den er anderledes, end jeg har været vant til. Selve den tekniske del af mit arbejde foregår på samme måde, som jeg kender fra tidligere jobs.

 

 

Sara, .Net Team Leader

Sara har arbejdet som team lead i en årrække med viden om forskellige teknologier. Hun har arbejdet tæt sammen med sin danske kunde siden medio 2017.

Familiefølelse fra Cairo

Kommunikationen og samarbejdet med min danske kunde fungerer rigtigt godt. Så godt at jeg har en følelse af at tilhøre min kundes firma, ligesom vi er en stor familie, selvom jeg geografisk set er længere væk. Projektlederen i Danmark fortæller mig løbende om slutkundens behov og de opgaver, jeg skal løse. Vi holder et ugentligt møde og taler ellers sammen efter behov i løbet af ugen. Projektet er meget interessant, og min kunde er dygtig, men jeg har skullet vænne mig til, at ledelsesstilen i Danmark er mere afslappet.

 

 

Abdurrahman, Java Team Leader

Abdurrahman er passioneret Java-udvikler og har en Ph.D. i computer engineering. Han har arbejdet for en af CrossWorkers’ danske kunder siden 2016.

En drøm er gået i opfyldelse

Da jeg startede i CrossWorkers, var det kun et lille firma, men jeg troede på det, og det forbavser mig ikke, at det er vokset til et stort kontor. Det er ligesom en drøm, der er gået i opfyldelse. En af de erfaringer, jeg har fået gennem årene, er, at man skal stille sin kunde alle de nødvendige spørgsmål i starten af samarbejdet, selvom det tager lidt tid, fordi det gør, at man kan arbejde meget hurtigere derefter. Herudover er det vigtigt at lære hinanden godt at kende, fx ved at rejse til Danmark, eller ved at kunden besøger os i Cairo.

 

 

Ahmed, .Net Senior Developer

Ahmed er it-udvikler og tillige en erfaren scrum master. Han har arbejdet for CrossWorkers siden starten og er i gang med sin anden kunde.

Ville samarbejde med europæere

Jeg søgte job som it-udvikler i CrossWorkers for at lære at samarbejde med mennesker uden for Mellemøsten, fordi det vil styrke min karriere. Danskere har, som jeg forventede, et anderledes mindset, end jeg har været vant til, og jeg havde da også nogle udfordringer i starten med at kommunikere med min danske kunde. Jeg har blandt andet skullet vænne mig til, at de ønskede en meget direkte kommunikation. I dag fungerer vores samarbejde rigtigt godt, og jeg elsker at besøge min kunde i Danmark, især når det sner.

 

 

Khaled, Senior Xamarin Developer

Khaled har en betydelig Xamarin-ekspertise. Han har arbejdet som senior it-udvikler for en af CrossWorkers’ danske kunder siden starten af 2017.

CrossWorkers

Det siger
Medarbejderne

Velfungerende samarbejde uden mellemled

Jeg nyder at arbejde i CrossWorkers, fordi man arbejder direkte sammen med sin kunde uden mellemled. Det gør det hele både nemmere og sjovere. Jeg elsker at have med folk at gøre, der har en anden kultur og en anden måde at tænke på end min, fordi det gør, at jeg skal udfordre mig selv. Det er også spændende at forstå den forretning, som vores applikation skal understøtte, fordi den er anderledes, end jeg har været vant til. Selve den tekniske del af mit arbejde foregår på samme måde, som jeg kender fra tidligere jobs.

 

 

Sara, .Net Team Leader

Sara har arbejdet som team lead i en årrække med viden om forskellige teknologier. Hun har arbejdet tæt sammen med sin danske kunde siden medio 2017.

Familiefølelse fra Cairo

Kommunikationen og samarbejdet med min danske kunde fungerer rigtigt godt. Så godt at jeg har en følelse af at tilhøre min kundes firma, ligesom vi er en stor familie, selvom jeg geografisk set er længere væk. Projektlederen i Danmark fortæller mig løbende om slutkundens behov og de opgaver, jeg skal løse. Vi holder et ugentligt møde og taler ellers sammen efter behov i løbet af ugen. Projektet er meget interessant, og min kunde er dygtig, men jeg har skullet vænne mig til, at ledelsesstilen i Danmark er mere afslappet.

 

 

Abdurrahman, Java Team Leader

Abdurrahman er passioneret Java-udvikler og har en Ph.D. i computer engineering. Han har arbejdet for en af CrossWorkers’ danske kunder siden 2016.

En drøm er gået i opfyldelse

Da jeg startede i CrossWorkers, var det kun et lille firma, men jeg troede på det, og det forbavser mig ikke, at det er vokset til et stort kontor. Det er ligesom en drøm, der er gået i opfyldelse. En af de erfaringer, jeg har fået gennem årene, er, at man skal stille sin kunde alle de nødvendige spørgsmål i starten af samarbejdet, selvom det tager lidt tid, fordi det gør, at man kan arbejde meget hurtigere derefter. Herudover er det vigtigt at lære hinanden godt at kende, fx ved at rejse til Danmark, eller ved at kunden besøger os i Cairo.

 

 

Ahmed, .Net Senior Developer

Ahmed er it-udvikler og tillige en erfaren scrum master. Han har arbejdet for CrossWorkers siden starten og er i gang med sin anden kunde.

Ville samarbejde med europæere

Jeg søgte job som it-udvikler i CrossWorkers for at lære at samarbejde med mennesker uden for Mellemøsten, fordi det vil styrke min karriere. Danskere har, som jeg forventede, et anderledes mindset, end jeg har været vant til, og jeg havde da også nogle udfordringer i starten med at kommunikere med min danske kunde. Jeg har blandt andet skullet vænne mig til, at de ønskede en meget direkte kommunikation. I dag fungerer vores samarbejde rigtigt godt, og jeg elsker at besøge min kunde i Danmark, især når det sner.

 

 

Khaled, Senior Xamarin Developer

Khaled har en betydelig Xamarin-ekspertise. Han har arbejdet som senior it-udvikler for en af CrossWorkers’ danske kunder siden starten af 2017.

Sådan bidrager vi med

Vores ekspertise
og service

Under rekrutteringen

N

Vores dybe og mangeårige kendskab til markedet for egyptiske it-medarbejdere gør os i stand til at tiltrække de bedst mulige kandidater.

N

CrossWorkers’ renommé i Egypten som en succesfuld, dansk virksomhed, der behandler sine medarbejdere godt og tilbyder både faglige og internationale udviklingsmuligheder virker tiltalende på mange højtuddannede it-folk.

N

Mange af vores medarbejdere anbefaler os til deres netværk, fordi de selv stortrives på vores arbejdsplads og i samarbejdet med deres europæiske kunder.

N

Vores solide HR-ekspertise og vores evne til at bore dybt, når vi afholder interviews, betyder, at vores kunder altid finder en person, de vil ansætte – og oftest kan de bruge alle de kandidater, vi præsenterer dem for.

N

Ud over en god løn tilbyder vi en række frynsegoder som fx en sygeforsikring på meget favorable vilkår, der også omfatter deres familier, bustransport til og fra arbejdet, hvis man bor langt væk, attraktive lokaler med supermoderne faciliteter, en office boy der hjælper med de praktiske opgaver, fodboldklub og arbejdsdage, der kun overstiger 8 timer i særlige tilfælde.

I løbet af ansættelsen

N

Vores tekniske direktør og service delivery managers sørger dagligt for at sparre med it-udviklerne i Cairo og skabe forskellige fora, hvor medarbejdere med de samme faglige udfordringer i jobbet eller interesser får mulighed for at dele viden – aldrig kode – og diskutere deres synspunkter. Herudover arrangerer vi af og til teknologiske foredrag for at holde den faglige motivation i top.

N

Den dansk-egyptiske ledergruppe i Cairo og vores service delivery managers holder løbende en finger på pulsen for at sikre, at medarbejderne er motiverede og trives. Vi er hurtige til at gribe ind og hjælpe, hvis der opstår personlige problemer for en medarbejder og involverer os i at løse eventuelle issues i forhold til jer som kunde.

N

Vi sørger løbende for at give alle en grundig forståelse for dansk og europæisk kultur, og vores kulturelle workshops er blevet meget populære blandt medarbejderne. De synes, det er spændende at høre om, hvordan vi lever i Danmark, og hvilke værdier der er vigtige for os. Samtidig er det med til at ryste os sammen som en dansk virksomhed på egyptisk jord.

N

Vi engagerer os i medarbejderne, fortæller åbnet om, hvordan det går i firmaet, joker med dem dagligt og arrangerer familieture og firmaarrangementer, der gør, at vi lærer hinanden endnu bedre at kende.

Sådan bidrager vi med

Vores ekspertise
og service

Outsourcing-destination

Fakta om Cairo

Politisk ro og stabilitet

Modsat hvad nogle tror, er der politisk ro i Egypten. Siden Præsident Sisi blev valgt som præsident i 2014 er der indført en række reformer, og både udenlandske investeringer og turismen har længe været støt stigende. Selvom de kører bil som vanvittige, sker der kun få uheld i trafikken; det er primært som fodgænger, at man skal træde varsomt. Med hensyn til personsikkerheden er det mindst lige så sikkert at færdes i Cairo, som i europæiske storbyer som eksempelvis Paris og London.

 

Mange kandidater - lavt lønniveau

I Egypten er lønniveauet lavt, fordi der er stor arbejdsløshed, mange mennesker og økonomisk stilstand i resten af Mellemøsten. Der uddannes årligt 50.000 it-kandidater alene i Cairo fra byens 27 universiteter, hvoraf mange ligger højt på de internationale lister, og 130 uddannelsesinstitutioner. De mange højtuddannede egyptere kæmper om at få de bedste jobs med udviklingsperspektiv og mulighed for at kæmpe sig op af rangstigen.

 

Kulturel parathed

Folk i Cairo er vant til turister, taler godt engelsk og er åbne og forstående over for den europæiske og amerikanske kultur. Selvom størstedelen er muslimer, er der også en stor portion kristne (15 procent), og fælles for de fleste er, at de ligesom mange danskere har en pragmatisk tilgang til religion. Mange egyptere og i særdeleshed de veluddannede har en åben og international tilgang til livet og et ønske om at udvikle sig og bidrage med det, de kan.

© 2018 Copyright Licensing - CrossWorkers ApS
All rights reserved - Read the personal data policy

Call CrossWorkers