IT-outsourcing med nordisk garanti

– för en tredjedel av priset
LÄS MER

KAIRO, EGYPTEN

VÅR BÄSTA OUTSOURCING-DESTINATION

År 2016 utnämndes Kairo Outsourcing Destination of the Year av European Outsourcing Association (EOA).
Enligt vår mening är Kairo den absoluta bästa geografiska platsen i världen för europeiska företags outsourcing av IT-utveckling, både i dag och i framtiden.

VÅR LÄNK TILL KAIRO SYFTAR TILL ATT GE DIG

N

DE BÄSTA MÖJLIGA RESULTATEN AV DIN OUTSOURCADE IT-UTVECKLING

N

LÄGSTA MÖJLIGA KOSTNADER FÖR OUTSOURCING

N

ETT EFFEKTIV, PROFESSIONELLT OCH PERSONLIGT SAMARBETE

OM CROSSWORKERS

VI BYGGER EN LÄNK MELLAN EUROPA OCH KAIRO

CrossWorkers är ett danskt företag i Kairo som anställer välutbildade och engagerade egyptiska IT-utvecklare, IT-projektledare och allmän IT-personal åt europeiska företag. Av Kairos enorma mängd IT-talanger rekryterar vi de mest lämpade kandidaterna åt våra kunder, och vi ser till att de känner sig välkomna till vårt Kairokontor, både på ett professionellt och personligt plan.
Våra europeiska kunder arbetar direkt med sin egen lokala, dedikerade IT-personal utan dyra eller svåra mellanhänder. CrossWorkers tillhandahåller faciliteter och hjälper till att säkerställa att de anställda är motiverade och förstår den europeiska kulturen så att de kan utföra ett bra och effektivt arbete i nära samarbete med dig och din egen IT-personal.

KAIRO I RUNDA TAL

MILJONER INVÅNARE I KAIRO

UNIVERSITET

UTBILDNINGSINSTITUTIONER

TUSEN IT-KANDIDATER PER ÅR

OUTSOURCING-DESTINATION

VARFÖR VÄLJA
KAIRO?

LÅGA KOSTNADER

Lönenivån i Kairo för högkvalitativ IT-personal gör att du kan minska dina totala kostnader för en IT-tjänst till en tredjedel, i jämförelse med västeuropeiska priser.

STOR TALANGPOOL

Det finns enormt mycket begåvad IT-personal i Kairo med 50 000 nyutexaminerade IT-akademiker varje år och en allmän IT-utbildningsnivå som är högre än i Västeuropa.

KULTURELL BEREDSKAP

De välutbildade egyptierna har en positiv öppenhet för andra kulturer och värderingar. De talar och skriver engelska på en hög nivå och är mycket villiga att samarbeta med européer.

HÖGT ENGAGEMANG

Egyptierna är stolta över att göra sitt bästa och visa respekt för sina medmänniskor. De är hårt arbetande och uttrycker sina åsikter om de tror att det är något som kan göras bättre.

KORT FLYGTID

Flygtiden från de större europeiska städerna till Kairo är ungefär fyra timmar, och det finns flera direktflyg varje vecka. Det gör det enkelt och snabbt att träffas när du behöver vara fysiskt närvarande i samband med ett projekt eller för en teambuilding-aktivitet.

SAMMA TIDSZON

Du kan arbeta synkront på din normala arbetstid eftersom dina egyptiska IT-kollegor arbetar i samma tidszon som du. Med andra ord kan små uppgifter och korrigeringar göras med en gång.

KUNDERS KOMMENTARER

INGA KULTURBARRIÄRER

Vi valde att outsourca delar av vår IT-utveckling till CrossWorkers i Kairo av två skäl. För det första är Kairo helt enkelt billigare än Östeuropa och framtidens lönenivå är också mer hållbar där. För det andra lockades vi redan från början av det faktum att CrossWorkers företagskultur är väldigt lik det sätt vi bedriver vår verksamhet på i Danmark. Allt sköts på en avslappnad, öppen och synlig nivå där vi ringer varandra och hittar en lösning direkt.

Det var fantastiskt att hitta ett företag i Kairo med en sådan nordisk dimension, och när vi besökte dem blev vi positivt överraskade av den egyptiska kulturen. De egyptiska utvecklarna försökte utmana oss, sade vad de menade och ställde indiskreta frågor. Dessutom var de utvecklare vi talade med mycket kunniga, och vi kunde helt enkelt se oss själva arbeta med dem.

Vi började med att anställa fem egyptiska utvecklare med hjälp av CrossWorkers, som tidigare hade screenat kandidaterna och presenterade åtta välkvalificerade kandidater för oss. Sedan dess har våra Kairo-utvecklare varit väldigt bra och engagerade, och de har helt och hållet levererat den kvalitet vi har förväntat oss. Dessutom upplever vi inga problem med den kulturella aspekten. Tvärtom, jag skulle säga att det fungerar väldigt bra.
CrossWorkers har en utmärkt organisation i Kairo med ett stort antal duktiga medarbetare från lokalbefolkningen. Det ger extra förtroende att det finns ett danskt ledarskap, även om vi litar på lokalbefolkningen, och det är bra att vi inte behöver ha att göra med de egyptiska lagarna.

Som partner är CrossWorkers är flexibla och inlyssnande. De är mycket öppna för våra tankar och idéer, och går en lång väg för att möta våra behov. De är också lojala, behagliga, presenterar goda kandidater, och de håller sina löften. Vårt samarbete har hittills helt uppfyllt våra förväntningar. I själva verket har det varit ännu bättre, och vi har haft betydligt färre utmaningar än jag hade förväntat mig.

Martin Lyngsø Rea, Mjølner

FÅ EN KOSTNADSFRI BERÄKNING

VILL DU VETA HUR MYCKET DU KAN SPARA?

DIN SAMARBETSPARTNER

VARFÖR VÄLJA CROSSWORKERS?

ENASTÅENDE REKRYTERINGSBAS

Vi lockar högkvalificerade egyptiska IT-akademiker eftersom vi har rykte om oss att erbjuda attraktiva jobb med bra lön och spännande arbetsuppgifter i samarbete med kompetenta europeiska företag.

LOKALA HR-SPECIALISTER REKRYTERAR ÅT DIG

Vi har en strukturerad och välfungerande rekryteringsprocess som ser till att vi kan välja en handfull högutbildade kandidater som matchar dina krav och som du sedan kan välja bland.

DU STYR DIN EGEN ENGAGERADE IT-PERSONAL

När du har valt vilka vi ska anställa är det du som kontrollerar vilka uppgifter dina egyptiska IT-utvecklare kommer att arbeta med, och du kommunicerar i själva verket med dem på samma nivå som din övriga IT-personal.

VI MOTIVERAR DITT TEAM I KAIRO

Vi ser till att ditt IT-team är motiverat både professionellt och personligt, mot bakgrund av vår personliga personaladministration och tekniska coachning i en produktiv miljö på ett vänligt och direkt sätt.

DU ARBETAR UNDER EUROPEISKA FÖRHÅLLANDEN

När vi rekryterar egyptier till ditt IT-utvecklingsteam ingår vi ett avtal med dig som följer EU:s lagstiftning inklusive GDPR-reglerna och som bygger på fakturering i europeisk valuta.

VI ARBETAR FÖR DIN FRAMGÅNG

I vårt företag är vi öppna och håller våra löften. Vi tycker om att vara nära våra kunder och hjälper dig med de bästa möjliga lösningarna. Vi älskar vårt arbete, vårt koncept, och framför allt våra medarbetare.

© 2018 Copyright Licensing - CrossWorkers ApS
All rights reserved - Read the personal data policy

Call CrossWorkers