BLI EN
CROSSWORKERS-KUND

– OCH FÅ OPTIMAL AVKASTNING PÅ DIN IT-OUTSOURCING

BLI EN
CROSSWORKERS-KUND

– OCH FÅ OPTIMAL AVKASTNING PÅ DIN IT-OUTSOURCING

KUNDERS KOMMENTARER

DE STÖRSTA BESPARINGARNA I KAIRO

Jag valde till slut CrossWorkers i Kairo eftersom besparingarna var störst här, trots att jag hade några fördomar om hur det skulle vara att arbeta med egyptiska utvecklare.

– Alf Døj, Comet

VI GÖR DET LÄTTARE

BÄTTRE BESPARINGAR

IT-outsourcing kan vara lönsamt för de flesta europeiska företag, oavsett storlek, geografi, bransch eller företagskultur. På pappret är besparingarna vanligtvis stora, oavsett vilken destination du väljer, men du kan riskera olika utmaningar beroende på din destination. Detta beror vanligtvis på stora variationer i tidszoner eller kulturella skillnader som gör det svårt att kommunicera, eller lokala ledare som fördröjer direkt kontakt i samarbetet. Eller kanske samarbetar du med ett stort företag som har många IT-utvecklare som arbetar på separata uppgifter för olika kunder samtidigt.

På CrossWorkers sker faktiska besparingar i praktiken eftersom våra egyptiska IT-utvecklare arbetar minst lika kompetent, uthålligt och effektivt som europeiska utvecklare – engagerade i den kund vi har anställt dem att arbeta för. Samtidigt befrias våra kunder från bördor som orsakas av olika tidszoner, kulturkrockar och onödiga mellanhänder.
Nedan berättar ett urval av våra kunder hur de har haft maximal nytta av att lägga ut hela eller delar av sin IT-utveckling till oss.

VILL DU HA EN OFFERT FÖR ATT SE
HUR MYCKET DU KAN SPARA MED OUTSOURCING?

Vi hjälper dig gärna med specifika kostnadsberäkningar som bygger på vår relevanta erfarenhet, så du kan få värdefull input på dina funderingar.

VI GÖR DET LÄTTARE

BÄTTRE BESPARINGAR

IT-outsourcing kan vara lönsamt för de flesta europeiska företag, oavsett storlek, geografi, bransch eller företagskultur. På pappret är besparingarna vanligtvis stora, oavsett vilken destination du väljer, men du kan riskera olika utmaningar beroende på din destination. Detta beror vanligtvis på stora variationer i tidszoner eller kulturella skillnader som gör det svårt att kommunicera, eller lokala ledare som fördröjer direkt kontakt i samarbetet. Eller kanske samarbetar du med ett stort företag som har många IT-utvecklare som arbetar på separata uppgifter för olika kunder samtidigt.

På CrossWorkers sker faktiska besparingar i praktiken eftersom våra egyptiska IT-utvecklare arbetar minst lika kompetent, uthålligt och effektivt som europeiska utvecklare – engagerade i den kund vi har anställt dem att arbeta för. Samtidigt befrias våra kunder från bördor som orsakas av olika tidszoner, kulturkrockar och onödiga mellanhänder.
Nedan berättar ett urval av våra kunder hur de har haft maximal nytta av att lägga ut hela eller delar av sin IT-utveckling till oss.

VILL DU HA EN OFFERT FÖR ATT SE
HUR MYCKET DU KAN SPARA MED OUTSOURCING?

We are happy to help you carry out the specific calculations, based on our relevant experience, so that you can get useful input for your considerations.

MER ÄN EN

OUTSOURCINGPARTNER

Vi insåg att det var svårt att få tag på tillräckligt kvalificerade lokala webbutvecklare och med webbutveckling som inte är vår kärnverksamhet kämpade vi i flera år för att lyckas med att outsourca våra IT-utvecklingsuppgifter. Först när vi blev bekanta med CrossWorkers och anlitade våra egna dedikerade IT-utvecklare genom dem kom vår webbutveckling på allvar på rätt väg.

CrossWorkers har en mycket välfungerande rekryterings- och screeningprocess i Kairo. De förstod lätt vad vi ville och vad europeiska företag i allmänhet fokuserar på. Jag fick snabbt tre kompetenta medarbetare i Kairo som talade engelska på hög nivå och var villiga att anpassa sig kulturellt, så jag kunde vara säker på att de skulle ta upp saker som de inte förstod.

– Egil Rausner

PRODUKTIVA, KRITISKA OCH
MED YRKESSTOLTHET

Kairo är kanske inte är den outsourcing-destination som du först tänker på – än – men i själva verket är den självklar om du lägger dina fördomar åt sidan. I Kairo är du i samma tidszon, och när det finns en ständig ökning av högkvalificerade IT-människor som introduceras till den egyptiska marknaden är konkurrensen att ta sig fram väldigt hård.

Jag är mycket glad över CrossWorkers koncept eftersom du som kund har direkt tillgång till och kommunikation med utvecklarna som du väljer att anställa för uppdragen, och därför blir de en integrerad och engagerad del av ditt eget företag. Det är säkert att ha ett företag med dansk ledning i Kairo som är i stånd att locka riktigt bra kandidater och som tillhandahåller en mycket teknisk och enastående fysisk miljö för de utvecklare som du använder.

– Rolf Mandrup

Det blev snart uppenbart att utvecklarnas professionalism var betydligt högre än genomsnittet, och alla de tre anställda har varit mycket motiverade att arbeta sedan de anställdes i augusti 2017. I själva verket har de nu blivit en sådan skicklig och så integrerad del av vårt utvecklingsteam att jag kan se att konceptet fungerar fullt ut i praktiken. Det innebär för oss att vi har uppnått det vi alltid velat: att få möjlighet att skala vår verksamhet. Vi vet nu att vi när som helst kan leverera fler kvalificerade egyptiska utvecklare till en så rimlig kostnad, vilket passar bra för oss besparingsmässigt. Vi planerar redan att inom kort anställa ytterligare två utvecklare i Kairo.

Jag trivs väldigt bra med att arbeta för CrossWorkers. Hanteringen av Kairokontoret är en väldigt bra mellanhand mellan vårt företag och våra egyptiska anställda, och det ger oss ett säkert skyddsnät om en situation uppstår med en anställd som, till exempel, har privata problem. Den danska ledningen hanterar även frågor omedelbart om något är på fel spår och uppfattar vår input som konstruktiv kritik. De är uppenbarligen 100 procent villiga att arbeta för att vi ska känna oss helt nöjda.

Med CrossWorkers dansk-egyptiska ledarskap i Kairo känner jag att jag har en viktig partner som jag kan samarbeta med för att mitt företag ska lyckas. Det är en del av deras företagskultur att vara så engagerade, och därmed blir de mycket mer än bara en outsourcing-partner. Även om de har expanderat kraftigt uppskattar jag fortfarande chefernas personliga hjälp och, till exempel, hämtar de personligen upp mig på flygplatsen när jag besöker Kairo.

När jag först började arbeta med CrossWorkers var det lite mer kaotiskt där nere än det är i dag. De körde som galningar, så mitt första intryck när jag hämtades upp på flygplatsen var inte särskilt positivt. Men när jag träffade de egyptiska utvecklarna och lärde känna dem blev situationen helt annorlunda. Egyptierna är ett stolt folk, och de är mycket välkomnande gentemot européer. De är ärliga, de fullföljer sina uppgifter, och du kan räkna med vad de säger. De har inga problem i att säga emot någon eller säga nej, vilket är viktigt i ett tätt samarbete.

Till exempel uppskattade jag verkligen min första utvecklares personlighet när jag träffade honom och berättade för honom om mitt företags framtidsplaner. Hans engagemang var unikt, och vårt samarbete var fantastiskt från början. Och han var inte den enda, jag har aldrig haft bättre IT-utvecklare, och jag är verkligen nöjd med resultatet av deras arbete. Jag skulle vilja rekommendera CrossWorkers till andra när som helst, och vill betona den höga kvalitet som de anställda levererar.
CrossWorkers är bra på att hitta bra kandidater, och hela deras koncept och vårt sätt att arbeta tillsammans är mycket effektivt. Kulturen på Kairokontoret är distinkt skandinavisk, med samma förmåner och arbetsmetoder som hemma.

CrossWorkers delar till exempel ut priser till de anställda som presterar något extra, och hela arbetsmiljön där nere påverkas tekniskt av en teknisk chef som motiverar och coachar utvecklarna på daglig basis.

Det är klart att CrossWorkers är väldigt attraktivt för egyptiska utvecklare som i många fall strävar efter att arbeta för ett lokalt företag med västerländsk kultur och en sund ekonomisk utveckling.

Vi börjar vanligtvis med ett icke-bindande möte där vi lyssnar på dina behov av outsourcing, och vi informerar dig om CrossWorkers koncept och sätt att arbeta.

Om du direkt tilltalas av vårt koncept och vi kan uppfylla dina behov gör vi tillsammans en lönsamhetsberäkning för att se om det är ekonomiskt lönsamt att lägga ut din IT-utveckling, eller delar av den, till oss i Kairo.

Efter mötet presenterar vi ett outsourcing-erbjudande baserat på hur mycket resurser du behöver, med den kompetens och de profiler du har uttryckt. Erbjudandet är enkelt och visar både kostnaderna för att ha önskat antal IT-anställda hos CrossWorkers, och extra kostnader såsom resekostnader och uppstart för nya medarbetare.

När du har beslutat att välja oss som outsourcingpartner kommer vi att utarbeta ett utkast till avtal som också innehåller en överenskommelse för databehandling. Vi följer GDPR-bestämmelserna om personligt integritetsskydd för uppgifter inom och utom EU – både juridiskt och i praktiken – och detta återspeglas också i våra kontrakt.

När kontraktet är på plats och har undertecknats av båda parter kan vi börja rekrytera egyptiska IT-anställda som bäst passar in i din organisation.

KOMMA IGÅNG

HUR MAN BLIR CROSSWORKERS KUND

Du kan alltid räkna med att vi lyssnar, är lätta att prata med, är angelägna om att hitta en lösning som fungerar för dig, och framför allt, åtar oss att få din IT-outsourcing att fungera och överträffa dina förväntningar.

KOMMA IGÅNG

HUR MAN BLIR CROSSWORKERS KUND

Du kan alltid räkna med att vi lyssnar, är lätta att prata med, är angelägna om att hitta en lösning som fungerar för dig, och framför allt, åtar oss att få din IT-outsourcing att fungera och överträffa dina förväntningar.

Vi börjar vanligtvis med ett icke-bindande möte där vi lyssnar på dina behov av outsourcing, och vi informerar dig om CrossWorkers koncept och sätt att arbeta.

Om du direkt tilltalas av vårt koncept och vi kan uppfylla dina behov gör vi tillsammans en lönsamhetsberäkning för att se om det är ekonomiskt lönsamt att lägga ut din IT-utveckling, eller delar av den, till oss i Kairo.

Efter mötet presenterar vi ett outsourcing-erbjudande baserat på hur mycket resurser du behöver, med den kompetens och de profiler du har uttryckt. Erbjudandet är enkelt och visar både kostnaderna för att ha önskat antal IT-anställda hos CrossWorkers, och extra kostnader såsom resekostnader och uppstart för nya medarbetare.

När du har beslutat att välja oss som outsourcingpartner kommer vi att utarbeta ett utkast till avtal som också innehåller en överenskommelse för databehandling. Vi följer GDPR-bestämmelserna om personligt integritetsskydd för uppgifter inom och utom EU – både juridiskt och i praktiken – och detta återspeglas också i våra kontrakt.

När kontraktet är på plats och har undertecknats av båda parter kan vi börja rekrytera egyptiska IT-anställda som bäst passar in i din organisation.

FÅ KONTAKT

VILL DU VILL VETA MER OM MÖJLIGHETERNA TILL SAMARBETE?

© 2018 Copyright Licensing - CrossWorkers ApS
All rights reserved - Read the personal data policy

Call CrossWorkers