PÅLITLIG
IT-OUTSOURCING TILL KAIRO

– UTAN NÅGRA DYRA MELLANHÄNDER

PÅLITLIG
IT-OUTSOURCING TILL KAIRO

– UTAN NÅGRA DYRA MELLANHÄNDER

VI ERBJUDER DIG EN

ENKEL OCH
SÄKER PROCESS

Läs mer om vår rekryteringsprocess.

Läs mer om vad vi gör för att motivera
ditt IT-utvecklingsteam.

1. Vi väljer noggrant ut välkvalificerade kandidater för dina behov, så att vi skapar den bästa och mest exakta matchningen mellan din verksamhet och ditt offshore-team.

U

2. DU väljer vem vi ska anställa åt dig, och vi stödjer dig till 100 procent i processen för att säkerställa att vi anställer de kandidater som både passar för jobbet och i ditt team generellt.

3. Vi rekryterar dina nya IT-anställda på CrossWorkers och tillhandahåller alla juridiska aspekter liksom en välutrustad, modern arbetsplats, en positiv arbetsmiljö och likartade tekniskt sinnade kolleger.

4. Vi förbereder dem helt från början för att de ska förstå den europeiska kulturen, den västeuropeiska direkta tonen och öppenheten i synnerhet så att du snabbt kan uppnå ett smidigt och okomplicerat samarbete.

w

5. Du presenterar ditt egyptiska IT-utvecklingsteam för ditt företag och övrig IT-personal, och vanligtvis brukar egyptierna komma och besöka dig så att de personligen får träffa resten av ditt IT-utvecklingsteam.

l

6. Du kommunicerar direkt med dem på regelbunden basis och ser till att de är helt insatta i sina uppgifter så att de kan arbeta med stor motivation och engagemang för din verksamhet.

7. Vi hanterar samarbetet mellan dig och din lokala IT-personal, och hjälper till att motivera dem med professionell coachning och gemensamma spännande aktiviteter som utmanar deras intellekt och främjar våra gemensamma familjära atmosfär inom företaget.

MYCKET ENKEL OCH

TRANSPARENT
PRISMODELL

Fast månadsbelopp
Du betalar ett fast månadsbelopp för att täcka dina IT-anställdas löner och arbetsplatser. I beloppet ingår, förutom lönen, våra kostnader för hyra, försäkringar, kontor och IT-utrustning. Beloppet bestäms utifrån den anställdes erfarenhet och vilken typ av IT-jobb som hon/han utför enligt vår fasta, ganska enkla prissättningsmodell.

Två månaders uppsägningstid
Du betalar från den dag de anställda börjar, och vi har två månaders uppsägningstid för båda parter..

Du tar hand om dina resekostnader
Förutom vår månadsavgift bör du räkna resor och boendekostnader för dina egna resor till Kairo, och för när din egyptiska IT-personal reser till dig. Detta är utöver den tid du själv lägger ned på att kommunicera ditt rekryteringsbehov för oss, och att delta i intervjuer med kandidaterna vi har valt åt dig.

Vår service är avgiftsfri
Vår pålitliga organisation i Kairo, vår omfattande rekryteringsprocess och coachning av ditt lokala IT-utvecklingsteam, våra många professionella och sociala evenemang, den pågående kulturutbildningen av dina anställda och alla relaterade tjänster är kostnadsfria.

VILL DU HA EN OFFERT FÖR ATT SE
HUR MYCKET DU KAN SPARA MED OUTSOURCING?

Vi hjälper dig gärna med specifika kostnadsberäkningar som bygger på vår relevanta erfarenhet, så du kan få värdefull input på dina funderingar.

VI FÖLJER EUROPEISK LAG

Våra avtal följer europeisk lagstiftning och innefattar därför också ett avtal om databehandling. Vi följer GDPR-bestämmelserna om integritetsskydd för uppgifter inom och utom EU, och detta återspeglas också i våra kontrakt.

MYCKET ENKEL OCH

TRANSPARENT
PRISMODELL

Fast månadsbelopp
Du betalar ett fast månadsbelopp för att täcka dina IT-anställdas löner och arbetsplatser. I beloppet ingår, förutom lönen, våra kostnader för hyra, försäkringar, kontor och IT-utrustning. Beloppet bestäms utifrån den anställdes erfarenhet och vilken typ av IT-jobb som hon/han utför enligt vår fasta, ganska enkla prissättningsmodell.

Två månaders uppsägningstid
Du betalar från den dag de anställda börjar, och vi har två månaders uppsägningstid för båda parter..

Du tar hand om dina resekostnader
Förutom vår månadsavgift bör du räkna resor och boendekostnader för dina egna resor till Kairo, och för när din egyptiska IT-personal reser till dig. Detta är utöver den tid du själv lägger ned på att kommunicera ditt rekryteringsbehov för oss, och att delta i intervjuer med kandidaterna vi har valt åt dig.

Vår service är avgiftsfri
Vår pålitliga organisation i Kairo, vår omfattande rekryteringsprocess och coachning av ditt lokala IT-utvecklingsteam, våra många professionella och sociala evenemang, den pågående kulturutbildningen av dina anställda och alla relaterade tjänster är kostnadsfria.

VILL DU HA EN OFFERT FÖR ATT SE
HUR MYCKET DU KAN SPARA MED OUTSOURCING?

Vi hjälper dig gärna med specifika kostnadsberäkningar som bygger på vår relevanta erfarenhet, så du kan få värdefull input på dina funderingar.

DU FÅR

STORA FÖRDELAR

OCH ÖKADE INTÄKTER

N

Vi minskar kostnaderna för din mjukvaru- och webbutveckling med upp till två tredjedelar

N

Du optimerar dina inkomster så att din programvaruverksamhet blir alltmer attraktiv och skalbar.

N

Du får stabilitet i din kostnadsnivå eftersom lönenivåerna i Kairo kan betraktas som stillastående

TILLVÄXT OCH UTVECKLING

N

Ditt smidiga och framgångsrika samarbete med ditt egyptiska IT-utvecklingsteam ger dig bekvämligheten att fokusera på din verksamhet och energi att utveckla den.

N

Din övriga IT-personal kommer att uppleva ett ökat ansvar och mer spännande uppgifter, vilket kan leda till nya karriärmöjligheter och göra det lättare för dig att behålla dem.

N

Du kommer att kunna växa och skala din verksamhet eftersom ditt IT-utvecklingsteam i Kairo kan utökas i takt med företaget.

HÖG KVALITET OCH EFFEKTIVITET

N

Du kan locka och behålla de allra bästa egyptiska IT-utvecklarna eftersom vi erbjuder dem en bra lön och utmärkta arbetsförhållanden.

N

De egyptiska utvecklarnas drivkraft och färdigheter ger hög kvalitet och effektivitet i dina IT-utvecklingsprojekt.

N

Vi driver en väl fungerande arbetsplats där medarbetarna trivs och deras tillfredsställelse reflekteras i deras prestationer.

N

Du får stabilitet i ditt utvecklingsarbete eftersom vi hjälper till att motivera och behålla dina utvecklare

N

Du kan, genom nära kommunikation, följa exakt vad dina IT-utvecklare gör, och ingripa där det är nödvändigt att göra ändringar

SÄKER OCH SNABB
PROBLEMLÖSNING

N

Du kan känna dig säker eftersom du arbetar enligt europeiska villkor med ett danskt företag som känner till de lokala förhållandena i Kairo och har en dansk-egyptisk ledning där.

N

Du upplever aldrig eller väldigt sällan frustration i kommunikationen och samarbetet med dina IT-utvecklare eftersom vi hjälper till att minimera språkliga och kulturella missförstånd.

N

Eftersom ni arbetar i samma tidszon kan dina egyptiska utvecklare utföra smärre justeringar samma dag som de fick information om dem.

N

Du kan uppleva glädjen av ett ärligt och jämlikt samarbete och en vilja att lösa eventuella problem snabbt och till din fulla belåtenhet.

EN MEDARBETARES KOMMENTARER

ETT ANNAT TANKESÄTT

Jag hörde från en av mina vänner att CrossWorkers är ett företag med vänliga anställda och en god arbetsmiljö där du har daglig kontakt med kunden du arbetar för. Eftersom jag också ville lära mig att kommunicera direkt med en skandinavisk kund sökte jag arbete på CrossWorkers. Det verkade som ett mycket spännande jobb, och det är ingen hemlighet att lönen var bra.

Efter bara ett halvår kan jag säga att jag är mycket nöjd med mitt jobb. Jag känner mig som en del av min danska kunds team där vi har scrum-möten varje vecka och pratar med varandra varje dag. Tonen är väldigt avslappnad och mina kollegor i Europa är både vänliga och kompetenta. Det är en mycket professionell och tekniskt produktiv miljö, där vårt team i Kairo har ett mycket nära samarbete med kunden. Det är mycket viktigt för mig eftersom det ger mig en viktig känsla av lojalitet och ansvar för det arbete jag gör.

Min tjänst började med två magiska veckor i Århus där jag såg hur min europeiska kund arbetade och kommunicerade internt. Européerna har ett annat sätt att tänka och ända från början var jag väl medveten om att jag skulle vara väldigt fokuserad på kvalitet och dubbelkolla mitt arbete eftersom det inte är vanligt i Europa att ha ett särskilt kvalitetskontrollteam.

Hos CrossWorkers i Kairo delar jag gärna med mig av erfarenheter till våra olika kundteam, så vi får också inspiration från andra IT-experter och kan fortsätta att vidareutveckla vårt arbete. Det är spännande att arbeta för ett danskt företag som CrossWorkers, både för att de anordnar trevliga aktiviteter på fritiden där våra familjer kan delta, och för att de helt enkelt i allmänhet är riktigt bra människor.

Ahmed,
har bred kunskap om olika teknologier och arbetar som Technical Lead med fyra andra IT-utvecklare i Kairo för en av CrossWorkers europeiska kunder.

EN MEDARBETARES KOMMENTARER

ETT ANNAT TANKESÄTT

Jag hörde från en av mina vänner att CrossWorkers är ett företag med vänliga anställda och en god arbetsmiljö där du har daglig kontakt med kunden du arbetar för. Eftersom jag också ville lära mig att kommunicera direkt med en skandinavisk kund sökte jag arbete på CrossWorkers. Det verkade som ett mycket spännande jobb, och det är ingen hemlighet att lönen var bra.

Efter bara ett halvår kan jag säga att jag är mycket nöjd med mitt jobb. Jag känner mig som en del av min danska kunds team där vi har scrum-möten varje vecka och pratar med varandra varje dag. Tonen är väldigt avslappnad och mina kollegor i Europa är både vänliga och kompetenta. Det är en mycket professionell och tekniskt produktiv miljö, där vårt team i Kairo har ett mycket nära samarbete med kunden. Det är mycket viktigt för mig eftersom det ger mig en viktig känsla av lojalitet och ansvar för det arbete jag gör.

Min tjänst började med två magiska veckor i Århus där jag såg hur min europeiska kund arbetade och kommunicerade internt. Européerna har ett annat sätt att tänka och ända från början var jag väl medveten om att jag skulle vara väldigt fokuserad på kvalitet och dubbelkolla mitt arbete eftersom det inte är vanligt i Europa att ha ett särskilt kvalitetskontrollteam.

Hos CrossWorkers i Kairo delar jag gärna med mig av erfarenheter till våra olika kundteam, så vi får också inspiration från andra IT-experter och kan fortsätta att vidareutveckla vårt arbete. Det är spännande att arbeta för ett danskt företag som CrossWorkers, både för att de anordnar trevliga aktiviteter på fritiden där våra familjer kan delta, och för att de helt enkelt i allmänhet är riktigt bra människor.

Ahmed,
har bred kunskap om olika teknologier och arbetar som Technical Lead med fyra andra IT-utvecklare i Kairo för en av CrossWorkers europeiska kunder.

FÅ EN KOSTNADSFRI BERÄKNING

VILL DU VETA HUR MYCKET DU KAN SPARA?

h

Vårt samarbete börjar med att vi ber dig fylla i en matris som definierar vilka tekniska färdigheter, på vilka nivåer, du efterfrågar hos din egyptiska IT-personal.

u

Dessutom behöver vi svar på ungefär 10 enkla frågor som illustrerar vilken typ av företag du har, vilka dina kunder är, vilka teknologier du arbetar med, hur du vill använda dina framtida offshore-resurser och var de passar in i din europeiska organisation.

d

Baserat på din input och vår förståelse för dina behov från våra tidigare möten utformar vi en kort affärsplan som visar vad du förväntar dig av din IT-outsourcing och hur förberedd du är på att hantera ett offshore-team. Vi använder planen som ett viktigt verktyg som tillsammans med vår kompetensmatris kan få vår organisation i Kairo att sätta sig in din verksamhet och rekrytera rätt IT-personal åt dig.

Baserat på vår affärsplan håller vi ett Skype-möte där du deltar och får prata med både rekryterings- och teknikchefer från CrossWorkers i Kairo. Syftet med mötet är att se till att vi till fullo har förstått vilka yrkesmässiga och personliga egenskaper vi måste fokusera på, med vetskapen om att det krävs en matchning både tekniskt, personalmässigt och kulturellt för att outsourcingen ska lyckas.

KOMMA IGÅNG

DET ÄR SÅ VÅRT SAMARBETE BÖRJAR

När den process som har beskrivits här är klar startar rekryteringsprocessen. Vi är med dig hela vägen.

KOMMA IGÅNG

DET ÄR SÅ VÅRT SAMARBETE BÖRJAR

När den process som har beskrivits här är klar startar rekryteringsprocessen. Vi är med dig hela vägen.

h

Vårt samarbete börjar med att vi ber dig fylla i en matris som definierar vilka tekniska färdigheter, på vilka nivåer, du efterfrågar hos din egyptiska IT-personal.

u

Dessutom behöver vi svar på ungefär 10 enkla frågor som illustrerar vilken typ av företag du har, vilka dina kunder är, vilka teknologier du arbetar med, hur du vill använda dina framtida offshore-resurser och var de passar in i din europeiska organisation.

d

Baserat på din input och vår förståelse för dina behov från våra tidigare möten utformar vi en kort affärsplan som visar vad du förväntar dig av din IT-outsourcing och hur förberedd du är på att hantera ett offshore-team. Vi använder planen som ett viktigt verktyg som tillsammans med vår kompetensmatris kan få vår organisation i Kairo att sätta sig in din verksamhet och rekrytera rätt IT-personal åt dig.

Baserat på vår affärsplan håller vi ett Skype-möte där du deltar och får prata med både rekryterings- och teknikchefer från CrossWorkers i Kairo. Syftet med mötet är att se till att vi till fullo har förstått vilka yrkesmässiga och personliga egenskaper vi måste fokusera på, med vetskapen om att det krävs en matchning både tekniskt, personalmässigt och kulturellt för att outsourcingen ska lyckas.

KAIRO, EGYPTEN

ÅRETS OUTSOURCING-DESTINATION 2016

Låg kostnad för outsourcing

Stor talang hos IT-kandidaterna

Kulturell öppenhet gentemot väst

Högt engagemang och drivkraft

Kort flygtid från europeiska städer

Samma tidszon som Västeuropa

Politisk stabilitet och fred i landet

Långtidslösning

© 2018 Copyright Licensing - CrossWorkers ApS
All rights reserved - Read the personal data policy

Call CrossWorkers