HÖGT KVALIFICERAD
IT-PERSONAL

– SOM REKRYTERAS SPECIELLT FÖR DIG

HÖGT KVALIFICERAD
IT-PERSONAL

– SOM REKRYTERAS SPECIELLT FÖR DIG

REKRYTERING

IT-RESURSER FÖR ALLA BEHOV

Vi har tillgång till en enorm talangpool av erfarna IT-människor med ambitioner, engagemang och förståelse för den europeiska kulturen, vare sig du behöver duktiga utvecklare som är specialiserade på ett visst tekniskt område, scrum-systemutvecklare, systemdesigner, projektledare eller utvecklare med bred teknisk erfarenhet.

Vi rekryterar medarbetare med alla tänkbara profiler och kvalifikationer, till exempel inom Microsoft Solution Framework (MSF) .NET, Java, PHP, Opensource RPG, Responsive Design, SCRUM, apputveckling for iOS / Android / Windows / Xamarin, Web Design, Sharepoint, Drupal och Business Intelligence.

Vi hittar de kandidater som är mest lämpliga för din verksamhet och de uppgifter du behöver lösa och anställer dem åt dig. Därefter tillhandahåller vi en attraktiv arbetsplats på vårt Kairokontor, ger dina anställda en grundlig introduktion till europeisk kultur och hjälper till att motivera dem medan du arbetar direkt med din övriga IT-personal.

Normalt kan du ha en eller flera IT-anställda på vårt Kairokontor inom två månader efter att ha valt oss som outsourcingpartner.

Först av allt ser vi till att vi förstår vilka behov och önskemål du har för dina framtida IT-anställda i Kairo. Vi därför be dig att fylla i en kompetensmatris med tekniska krav på de kandidater vi ska rekrytera åt dig. När vi har granskat och förstått kraven kommer vi att utforma en kort affärsplan som vi diskuterar med dig, tillsammans med kompetensmatrisen.

Vi söker i vår databas efter lämpliga kandidater som matchar dina behov och bedömer om det finns någon som passar in i din verksamhet. Sist men inte minst annonserar vi på digitala medier efter rätt kandidater och headhuntar i vissa fall där vi tror att det skulle vara lämpligt.

Baserat på de inkommande ansökningarna och vår headhunting håller vi preliminära intervjuer med upp till 10 kandidater för varje IT-medarbetare som vi ska hitta åt dig. Som en vanlig del av screeningen i våra intervjuer testar vi kandidaternas förmåga att kommunicera på engelska och undersöker deras internationella erfarenheter och personliga egenskaper grundligt så att vi kan värdera hur de kommer att hantera ett samarbete med ett europeiskt företag.

Kandidaterna kommer sedan att få genomgå vår tekniska intervju där vi ställer detaljerade tekniska frågor för att ta reda på hur kompetenta och erfarna de är.

Med hjälp av vårt avancerade poängsystem där vi jämför vår bedömning av kandidaterna med affärsplanen och kompetensmatrisen du har fyllt i väljer vi ut 2–3 kandidater per tjänst vilka kommer att vara den absolut bästa matchningen. Detta ger dig en kvalificerad och effektiv rekryteringsprocess, där du kan – med vår hjälp – direkt välja den person vi kommer att anställa.

Vi förhandlar också om lön och arbetsförhållanden med varje kandidat så att det är på plats innan vi presenterar dem för dig. Om vi rekryterar ett team av IT-personal åt dig innehåller vår rekrytering en bedömning av vilka kandidater som passar bäst tillsammans i ett team.

Du kan antingen komma till Kairo för att möta kandidaterna och välja från en personlig intervju med var och en av dem, eller så kan du ha Skype-möten med dem. Vi rekommenderar dock alltid att du reser till Kairo för att möta kandidaterna personligen och besöka vårt kontor så att du också kan få uppleva den positiva atmosfären och arbetsmiljön som din framtida IT-personal kommer att arbeta i varje dag.

När du har bestämt – med vår hjälp – vem du vill att vi ska anställa, bestämmer vi anställningsdatum och utformar avtal som ska undertecknas av både de nyanställda och CrossWorkers.

Vi träffas för att ge dig adekvata råd och vägledning om hur din IT-outsourcing kan bli så smidig och produktiv som möjligt. Vi svarar på frågor från dig och din övriga IT-personal om arbetsvillkor, praktiska frågor, egyptisk kultur, kommunikation och så vidare. Vi rekommenderar också att du gör en liten snabbkurs i form av ett välkomstpaket åt dina nya IT-utvecklare, med beskrivningar av er som företag, er organisation, de anställda, kunder samt program och uppgifter som dina nya medarbetare kommer att hjälpa till att lösa.

FÖLJ PROCESSEN

HUR VI REKRYTERAR
IT-PERSONAL ÅT VÅRA KUNDER

Här kan du läsa hur hela rekryteringsprocessen går till. Tryck på ”se alla punkter” för att se mer information om alla punkter.

FÖLJ PROCESSEN

HUR VI REKRYTERAR
IT-PERSONAL ÅT VÅRA KUNDER

Här kan du läsa hur hela rekryteringsprocessen går till. Tryck på ”se alla punkter” för att se mer information om alla punkter.

Först av allt ser vi till att vi förstår vilka behov och önskemål du har för dina framtida IT-anställda i Kairo. Vi därför be dig att fylla i en kompetensmatris med tekniska krav på de kandidater vi ska rekrytera åt dig. När vi har granskat och förstått kraven kommer vi att utforma en kort affärsplan som vi diskuterar med dig, tillsammans med kompetensmatrisen.

Vi söker i vår databas efter lämpliga kandidater som matchar dina behov och bedömer om det finns någon som passar in i din verksamhet. Sist men inte minst annonserar vi på digitala medier efter rätt kandidater och headhuntar i vissa fall där vi tror att det skulle vara lämpligt.

Baserat på de inkommande ansökningarna och vår headhunting håller vi preliminära intervjuer med upp till 10 kandidater för varje IT-medarbetare som vi ska hitta åt dig. Som en vanlig del av screeningen i våra intervjuer testar vi kandidaternas förmåga att kommunicera på engelska och undersöker deras internationella erfarenheter och personliga egenskaper grundligt så att vi kan värdera hur de kommer att hantera ett samarbete med ett europeiskt företag.

Kandidaterna kommer sedan att få genomgå vår tekniska intervju där vi ställer detaljerade tekniska frågor för att ta reda på hur kompetenta och erfarna de är.

Med hjälp av vårt avancerade poängsystem där vi jämför vår bedömning av kandidaterna med affärsplanen och kompetensmatrisen du har fyllt i väljer vi ut 2–3 kandidater per tjänst vilka kommer att vara den absolut bästa matchningen. Detta ger dig en kvalificerad och effektiv rekryteringsprocess, där du kan – med vår hjälp – direkt välja den person vi kommer att anställa.

Vi förhandlar också om lön och arbetsförhållanden med varje kandidat så att det är på plats innan vi presenterar dem för dig. Om vi rekryterar ett team av IT-personal åt dig innehåller vår rekrytering en bedömning av vilka kandidater som passar bäst tillsammans i ett team.

Du kan antingen komma till Kairo för att möta kandidaterna och välja från en personlig intervju med var och en av dem, eller så kan du ha Skype-möten med dem. Vi rekommenderar dock alltid att du reser till Kairo för att möta kandidaterna personligen och besöka vårt kontor så att du också kan få uppleva den positiva atmosfären och arbetsmiljön som din framtida IT-personal kommer att arbeta i varje dag.

När du har bestämt – med vår hjälp – vem du vill att vi ska anställa, bestämmer vi anställningsdatum och utformar avtal som ska undertecknas av både de nyanställda och CrossWorkers.

Vi träffas för att ge dig adekvata råd och vägledning om hur din IT-outsourcing kan bli så smidig och produktiv som möjligt. Vi svarar på frågor från dig och din övriga IT-personal om arbetsvillkor, praktiska frågor, egyptisk kultur, kommunikation och så vidare. Vi rekommenderar också att du gör en liten snabbkurs i form av ett välkomstpaket åt dina nya IT-utvecklare, med beskrivningar av er som företag, er organisation, de anställda, kunder samt program och uppgifter som dina nya medarbetare kommer att hjälpa till att lösa.

KOMMA IGÅNG

VILL DU REKRYTERA
ETT IT-UTVECKLINGSTEAM?

KOMMA IGÅNG

VILL DU REKRYTERA
ETT IT-UTVECKLINGSTEAM?

EGYPTISKA IT-UTVECKLARE

HÄR ÄR VÅR
ERFARENHET

MYCKET NÖJE

Hög utbildningsnivå och högt engagemang

Enligt vår erfarenhet är egyptierna bättre utbildade, mer motiverade och mer angelägna om att behålla sin kompetens än många IT-anställda i Europa i dag. I allmänhet är IT-utbildningsprogrammen väldigt utmanande i Kairo, och vi har många IT-utvecklare med en doktorsexamen eller en 5-årig universitetsexamen. Egyptierna har inget emot att arbeta hårt och långa dagar och är mycket villiga att åka på affärsresor. Hos CrossWorkers förväntar vi oss att de ska ha en arbetsdag på åtta timmar medan lokala företag i jämförelse kräver 10–11 timmar. När du har skapat ett bra ömsesidigt förtroende och respekt i samarbetet med dina egyptiska IT-utvecklare kommer de utan tvekan att göra sitt yttersta för att utföra den önskade uppgiften eller tjänsten i tid.

VAR UPPMÄRKSAM

På vissa kulturella skillnader

I egyptiska företag uppskattas det inte att de anställda inte håller med ledningen, och därför måste de förstå att vi vill att de säger sin åsikt. När de vet att vi föredrar att ha det så är de i allmänhet mycket glada över detta sätt att kommunicera. Egyptierna är inte heller vana vid någon särskild transparens från ledningen om företagsrelaterade frågor, och de älskar västeuropeisk öppenhet. De accepterar också vår direkta ton men de måste förstå att det faktum att vara rakt på sak inte betyder att vi är oförskämda eller oartiga. Sist men inte minst, egyptierna är inte så mycket för semesterplanering, så de behöver hjälp att planera sina semestrar så att det inte sker i sista minuten.

CrossWorkers

EN MEDARBETARES KOMMENTARER

Välfungerande samarbete utan mellanhänder

Jag tycker om att arbeta på CrossWorkers eftersom du arbetar direkt med kunden utan mellanhänder. Det gör det både enklare och roligare. Jag älskar att interagera med människor från en annan kultur och ett annat tänkesätt än mitt eget, eftersom det gör att jag utmanar mig själv. Det är också spännande att förstå verksamheten som vår mjukvara måste stödja eftersom det är annorlunda än vad jag är van vid. Den tekniska delen av mitt arbete är dock densamma som vid mina tidigare arbeten.

 

 

Sara, .Net Team Leader

Sara har arbetat som teamledare i flera år och har omfattande kunskap om olika teknologier. Hon har haft ett nära samarbete med sin europeiska kund sedan mitten av 2017.

Familjekänslor från Kairo

Kommunikation och samarbete med min europeiska kund fungerar riktigt bra. Så bra att jag känner en känsla av tillhörighet till min kunds företag, som om vi är en stor familj, även om jag geografiskt är långt borta. Projektledaren berättar kontinuerligt om behoven hos slutkunden och de uppgifter jag kommer att genomföra. Vi har ett veckomöte och kommunicerar när det behövs under veckan. Projektet är mycket intressant och min kund är skicklig, jag har också vant mig vid en mer avslappnad ledarstil i Europa.

 

 

Abdurrahman, Java Team Leader

Abdurrahman är en passionerad Java-utvecklare och har en PhD. i datateknik. Han har arbetat för en av CrossWorkers europeiska kunder sedan 2016.

En dröm som går i uppfyllelse

När jag började på CrossWorkers var det bara ett litet företag men jag trodde på det och jag är inte förvånad över att det har vuxit till ett stort kontor. Det är som en dröm som har blivit sann. En av de erfarenheter som jag har fått under årens lopp är att du måste ställa alla nödvändiga frågor till din kund i början av samarbetet, för även om det tar tid hjälper det dig sedan att arbeta mycket snabbare. Dessutom är det viktigt att lära känna varandra väl exempelvis genom att resa till Europa eller genom att kunden besöker Kairo.

 

 

Ahmed, .Net Senior Developer

Ahmed är IT-utvecklare och även en erfaren scrum master. Han har arbetat för CrossWorkers sedan starten, och arbetar för närvarande med sin andra kund.

Villiga att samarbeta med européerna

Jag sökte jobb som IT-utvecklare på CrossWorkers för att lära mig samarbeta med människor utanför Mellanöstern eftersom det är utvecklande för min karriär. Som väntat har européer ett annat sätt att tänka än vad jag är van vid, och därför mötte jag några utmaningar i början i kommunikationen med min europeiska kund. Bland annat har jag vant mig vid det faktum att de vill ha en mycket direkt kommunikation. I dag fungerar vårt samarbete riktigt bra och jag älskar att besöka min kund, särskilt när det är snö.

 

 

Khaled, Senior Xamarin Developer

Khaled har omfattande Xamarin-kunskap. Han har arbetat som senior IT-utvecklare för en av CrossWorkers europeiska kunder sedan början av 2017.

CrossWorkers

EN MEDARBETARES KOMMENTARER

Välfungerande samarbete utan mellanhänder

Jag tycker om att arbeta på CrossWorkers eftersom du arbetar direkt med kunden utan mellanhänder. Det gör det både enklare och roligare. Jag älskar att interagera med människor från en annan kultur och ett annat tänkesätt än mitt eget, eftersom det gör att jag utmanar mig själv. Det är också spännande att förstå verksamheten som vår mjukvara måste stödja eftersom det är annorlunda än vad jag är van vid. Den tekniska delen av mitt arbete är dock densamma som vid mina tidigare arbeten.

 

 

Sara, .Net Team Leader

Sara har arbetat som teamledare i flera år och har omfattande kunskap om olika teknologier. Hon har haft ett nära samarbete med sin europeiska kund sedan mitten av 2017.

Familjekänslor från Kairo

Kommunikation och samarbete med min europeiska kund fungerar riktigt bra. Så bra att jag känner en känsla av tillhörighet till min kunds företag, som om vi är en stor familj, även om jag geografiskt är långt borta. Projektledaren berättar kontinuerligt om behoven hos slutkunden och de uppgifter jag kommer att genomföra. Vi har ett veckomöte och kommunicerar när det behövs under veckan. Projektet är mycket intressant och min kund är skicklig, jag har också vant mig vid en mer avslappnad ledarstil i Europa.

 

 

Abdurrahman, Java Team Leader

Abdurrahman är en passionerad Java-utvecklare och har en PhD. i datateknik. Han har arbetat för en av CrossWorkers europeiska kunder sedan 2016.

En dröm som går i uppfyllelse

När jag började på CrossWorkers var det bara ett litet företag men jag trodde på det och jag är inte förvånad över att det har vuxit till ett stort kontor. Det är som en dröm som har blivit sann. En av de erfarenheter som jag har fått under årens lopp är att du måste ställa alla nödvändiga frågor till din kund i början av samarbetet, för även om det tar tid hjälper det dig sedan att arbeta mycket snabbare. Dessutom är det viktigt att lära känna varandra väl exempelvis genom att resa till Europa eller genom att kunden besöker Kairo.

 

 

Ahmed, .Net Senior Developer

Ahmed är IT-utvecklare och även en erfaren scrum master. Han har arbetat för CrossWorkers sedan starten, och arbetar för närvarande med sin andra kund.

Villiga att samarbeta med européerna

Jag sökte jobb som IT-utvecklare på CrossWorkers för att lära mig samarbeta med människor utanför Mellanöstern eftersom det är utvecklande för min karriär. Som väntat har européer ett annat sätt att tänka än vad jag är van vid, och därför mötte jag några utmaningar i början i kommunikationen med min europeiska kund. Bland annat har jag vant mig vid det faktum att de vill ha en mycket direkt kommunikation. I dag fungerar vårt samarbete riktigt bra och jag älskar att besöka min kund, särskilt när det är snö.

 

 

Khaled, Senior Xamarin Developer

Khaled har omfattande Xamarin-kunskap. Han har arbetat som senior IT-utvecklare för en av CrossWorkers europeiska kunder sedan början av 2017.

HOW WE CONTRIBUTE WITH

VÅR EXPERTIS
OCH SERVICE

VID REKRYTERING

N

Vår djupa och långvariga kunskap om IT-personal på den egyptiska marknaden gör att vi kan locka bästa möjliga kandidater.

N

CrossWorkers rykte i Egypten som ett framgångsrikt danskt företag som behandlar sina anställda väl och erbjuder både professionella och internationella utvecklingsmöjligheter – detta är faktorer som är tilltalande för högutbildad IT-personal.

N

Många av våra medarbetare rekommenderar oss till sitt nätverk eftersom de själva trivs på vår arbetsplats och i samarbete med sina europeiska kunder.

N

Vår gedigna HR-kompetens och vår förmåga att sondera djupt när vi håller intervjuer innebär att våra kunder alltid hittar någon de vill att anställa – och oftast kan de använda alla kandidater vi presenterar för dem.

N

Förutom en bra lön erbjuder vi en rad fördelar, såsom sjukförsäkring till mycket förmånliga villkor och inkluderar deras familjer, företagssponsrade bussar till och från arbetet för dem som bor långt borta, attraktiva lokaler med toppmoderna faciliteter, en kontorsanställd som hjälper till med praktiska uppgifter, en fotbollsklubb och arbetsdagar som bara överstiger 8 timmar i särskilda fall.

ANSTÄLLNING

N

Vår tekniska direktör och våra tjänsteleveransansvariga coachar IT-utvecklarna i Kairo och skapar olika forum där anställda med samma professionella utmaningar eller intressen i arbetet ges möjlighet att dela kunskap – aldrig kod – och diskutera sina åsikter. Dessutom anordnar vi ibland tekniska föreläsningar för att hålla den professionella motivationen uppe.

N

Den dansk-egyptiska ledningsgruppen i Kairo övervakar ständigt verksamheten, tillsammans med våra tjänsteleveransansvariga, för att säkerställa att medarbetarna är motiverade och trivs. Vi är snabba att ingripa och hjälpa till om en anställd har problem och engagerar oss för att lösa eventuella följder som rör dig som kund.

N

Vi ser kontinuerligt till att alla får en grundlig förståelse för dansk och europeisk kultur och våra kulturella workshops har blivit mycket populära bland de anställda. De tycker att det är spännande att höra om hur vi lever i Västeuropa, och vilka värderingarsom är viktiga för oss. Samtidigt hjälper det oss att förbättra sammanhållningen som ett danskt företag på egyptisk mark.

N

Vi engagerar oss i våra medarbetare, talar öppet om företagets angelägenheter, skrattar varje dag och ordnar familjeutflykter och företagsevenemang som gör att vi lär känna varandra ännu bättre.

HOW WE CONTRIBUTE WITH

VÅR EXPERTIS
OCH SERVICE

Outsourcing destination

Fakta om Kairo

Politisk fred och stabilitet

I motsats till vad vissa tror råder det politisk fred i Egypten. Sedan president Sisi valdes till president 2014 har ett antal reformer införts, och både utländska investeringar och turism har länge ökat stadigt. Även om egyptierna kör som galningar sker det bara ett fåtal olyckor i trafiken; det är i första hand som fotgängare du måste gå försiktigt. När det gäller terror är det lika säkert att röra sig i Kairo som det är i europeiska städer som Paris och London.

 

Många kandidater – låga lönenivåer

I Egypten är lönenivåerna låga eftersom det är hög arbetslöshet, snabb befolkningstillväxt och ekonomisk stagnation i resten av Mellanöstern. Varje år tar 50 000 nya IT-kandidater examen i Kairo från stadens 27 universitet, varav många är högt rankade på internationella listor, liksom ytterligare 130 utbildningsanstalter. De många högutbildade egyptierna kämpar för att få de bästa jobben med målet att få personlig utveckling.

 

Kulturell beredskap

Invånarna i Kairo är vana vid turister, talar bra engelska och är öppna och har förståelse för europeisk och amerikansk kultur. Även om de flesta är muslimer finns det också en stor andel kristna (15 procent), och majoriteten av egyptierna, liksom många danskar, har en pragmatisk inställning till religion. Många egyptier, och särskilt de välutbildade, har en öppen och internationell inställning till livet och en vilja att utvecklas och bidra med vad de kan.

© 2018 Copyright Licensing - CrossWorkers ApS
All rights reserved - Read the personal data policy

Call CrossWorkers