ERITTÄIN PÄTEVÄÄ
IT-HENKILÖSTÖÄ

– JUURI TEITÄ VARTEN REKRYTOITUNA

ERITTÄIN PÄTEVÄÄ
IT-HENKILÖSTÖÄ

– JUURI TEITÄ VARTEN REKRYTOITUNA

REKRYTOINTI

IT-RESURSSIT KAIKKIIN TARPEISIIN

Meillä on käytössämme lahjakas joukko kokeneita IT-osaajia, joilla on tavoitteita, sitoutumiskykyä ja halua ymmärtää eurooppalaista kulttuuria. Joukoissamme on lahjakkaita erityisosaajia, Scrum-mestareita, järjestelmäsuunnittelijoita, projektipäälliköitä ja laajan teknisen osaamisen omaavia kehittäjiä.

Rekrytoimme työntekijöitä kaikkiin kuviteltavissa oleviin profiileihin ja pätevyyksiin, esim. Microsoft Solution Framework (MSF) .NET, Java, PHP, Opensource RPG, responsiivinen web-suunnittelu, SCRUM, sovelluskehitys iOS/Android/Windows/Xamarin, Web Design, Sharepoint, Drupal ja Business Intelligence.

Löydämme yrityksellesi ja tehtäviisi parhaiten sopivat ehdokkaat ja palkkaamme ne teitä varten. Työntekijäsi työskentelevät viihtyisässä Kairon toimistossa, jossa he saavat perehdytyksen eurooppalaiseen kulttuuriin ja heitä motivoidaan työskentelyssä suoraan yrityksesi muun IT-henkilöstön kanssa.

Normaalilla aikataululla saatte yhden tai useamman IT-ammattilaisen töihin Kairon toimistoomme kahden kuukauden kuluessa siitä, kun olette valinneet meidät ulkoistamiskumppaniksi.

Ensimmäisenä varmistamme, että ymmärrämme tarpeenne ja toiveenne Kairon IT-työntekijöiden suhteen. Sitä varten pyydämme teitä täyttämään osaamistaulukon, jossa määritetään työntekijäehdokkaiden tekniset osaamisvaatimukset. Kun vaatimukset on tarkistettu ja ymmärretty, laadimme tiiviin liiketoimintasuunnitelman ja keskustelemme yhdessä siitä ja osaamistaulukosta.

Haemme tietokannastamme tarpeisiinne sopivia ehdokkaita ja arvioimme, sopiiko joku heistä erityisesti yritykseenne. Lisäksi haemme päteviä ehdokkaita hakuilmoituksella sähköisissä medioissa, ja joissakin tapauksissa saatamme headhuntata, jos katsomme sen tarkoituksenmukaiseksi.

Hakemusten ja headhuntingin perusteella haastattelemme alustavasti korkeintaan 10 ehdokasta jokaista teille tarvittavaa työntekijää kohden. Haastatteluissa seulontaprosessiin kuuluu hakijoiden englanninkielen taitojen testaaminen, kansainvälisen kokemuksen huolellinen kartoittaminen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien selvittäminen, millä pyritään varmistamaan, että henkilö pystyy toimimaan yhteistyössä eurooppalaisen yrityksen kanssa.

Tämän jälkeen ehdokkaille pidetään tekninen haastattelu, jossa heitä koetellaan tarkoilla teknisillä kysymyksillä ja selvitetään osaamista ja kokemusta.

Meillä on tarkka pisteytysjärjestelmä, jossa vertaamme ehdokkaista tekemäämme arviota aikaisemmin tehtyyn liiketoimintasuunnitelmaan ja osaamistaulukkoon. Sen perusteella valitsemme jokaiseen tehtävään 2–3 parhaiten sopivaa ehdokasta. Rekrytointiprosessimme on pätevä ja tehokas, ja voit itse suoraan valita meidän avullamme palkattavan henkilön.

Sovimme jokaiselle ehdokkaalle myös palkka- ja työehdot, joten ne ovat jo valmiina, kun esittelemme ehdokkaat teille. Jos rekrytoimme teille kokonaisen IT-tiimin, rekrytointiprosessissa arvioidaan myös, ketkä ehdokkaista toimisivat parhaiten ryhmänä.

Voitte joko tulla Kairoon tapaamaan ehdokkaita ja tekemään valinnan henkilökohtaisten haastattelujen perusteella tai hoitaa tapaamiset Skypen kautta. Suosittelemme kaikille ehdokkaiden tapaamista henkilökohtaisesti Kairossa ja toimistossamme käymistä. Näin pääsette itse kokemaan myönteisen ilmapiirin ja ammattimaisen ympäristön, jossa tulevaisuuden IT-henkilöstönne tulee työskentelemään.

Kun olette päättänet palkattavat henkilöt meidän tuellamme, sovimme työsuhteen alkamispäivämäärän ja laadimme sopimukset, jotka uudet työntekijät ja CrossWorkers allekirjoittavat.

Tapaamme vielä yhdessä ja annamme ohjeita siihen, miten IT-ulkoistaminen toteutetaan mahdollisimman sujuvasti ja kannattavasti. Vastaamme mielellämme yrityksen ja muun IT-henkilöstön kysymyksiin työoloista, käytännön asioista, egyptiläisestä kulttuurista, viestinnästä ja niin edelleen. Suosittelemme myös, että laaditte pienen pikakurssin muodossa tervetuliaispaketin uusille IT-kehittäjillenne, jossa kuvaillaan lyhyesti yritystä, organisaatiota, henkilöstöä, asiakkaita ja sovelluksia ja tehtäviä, joita uudet työntekijät auttavat ratkaisemaan.

SEURAA PROSESSIA

NÄIN REKRYTOIMME
IT-HENKILÖKUNTAA ASIAKKAILLEMME

Täältä voit lukea, miten rekrytointiprosessimme etenee. Saat kaikki vaiheet näkyviin painamalla ”Katso kaikki kohdat”.

SEURAA PROSESSIA

NÄIN REKRYTOIMME
IT-HENKILÖKUNTAA ASIAKKAILLEMME

Täältä voit lukea, miten rekrytointiprosessimme etenee. Saat kaikki vaiheet näkyviin painamalla ”Katso kaikki kohdat”.

Ensimmäisenä varmistamme, että ymmärrämme tarpeenne ja toiveenne Kairon IT-työntekijöiden suhteen. Sitä varten pyydämme teitä täyttämään osaamistaulukon, jossa määritetään työntekijäehdokkaiden tekniset osaamisvaatimukset. Kun vaatimukset on tarkistettu ja ymmärretty, laadimme tiiviin liiketoimintasuunnitelman ja keskustelemme yhdessä siitä ja osaamistaulukosta.

Haemme tietokannastamme tarpeisiinne sopivia ehdokkaita ja arvioimme, sopiiko joku heistä erityisesti yritykseenne. Lisäksi haemme päteviä ehdokkaita hakuilmoituksella sähköisissä medioissa, ja joissakin tapauksissa saatamme headhuntata, jos katsomme sen tarkoituksenmukaiseksi.

Hakemusten ja headhuntingin perusteella haastattelemme alustavasti korkeintaan 10 ehdokasta jokaista teille tarvittavaa työntekijää kohden. Haastatteluissa seulontaprosessiin kuuluu hakijoiden englanninkielen taitojen testaaminen, kansainvälisen kokemuksen huolellinen kartoittaminen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien selvittäminen, millä pyritään varmistamaan, että henkilö pystyy toimimaan yhteistyössä eurooppalaisen yrityksen kanssa.

Tämän jälkeen ehdokkaille pidetään tekninen haastattelu, jossa heitä koetellaan tarkoilla teknisillä kysymyksillä ja selvitetään osaamista ja kokemusta.

Meillä on tarkka pisteytysjärjestelmä, jossa vertaamme ehdokkaista tekemäämme arviota aikaisemmin tehtyyn liiketoimintasuunnitelmaan ja osaamistaulukkoon. Sen perusteella valitsemme jokaiseen tehtävään 2–3 parhaiten sopivaa ehdokasta. Rekrytointiprosessimme on pätevä ja tehokas, ja voit itse suoraan valita meidän avullamme palkattavan henkilön.

Sovimme jokaiselle ehdokkaalle myös palkka- ja työehdot, joten ne ovat jo valmiina, kun esittelemme ehdokkaat teille. Jos rekrytoimme teille kokonaisen IT-tiimin, rekrytointiprosessissa arvioidaan myös, ketkä ehdokkaista toimisivat parhaiten ryhmänä.

Voitte joko tulla Kairoon tapaamaan ehdokkaita ja tekemään valinnan henkilökohtaisten haastattelujen perusteella tai hoitaa tapaamiset Skypen kautta. Suosittelemme kaikille ehdokkaiden tapaamista henkilökohtaisesti Kairossa ja toimistossamme käymistä. Näin pääsette itse kokemaan myönteisen ilmapiirin ja ammattimaisen ympäristön, jossa tulevaisuuden IT-henkilöstönne tulee työskentelemään.

Kun olette päättänet palkattavat henkilöt meidän tuellamme, sovimme työsuhteen alkamispäivämäärän ja laadimme sopimukset, jotka uudet työntekijät ja CrossWorkers allekirjoittavat.

Tapaamme vielä yhdessä ja annamme ohjeita siihen, miten IT-ulkoistaminen toteutetaan mahdollisimman sujuvasti ja kannattavasti. Vastaamme mielellämme yrityksen ja muun IT-henkilöstön kysymyksiin työoloista, käytännön asioista, egyptiläisestä kulttuurista, viestinnästä ja niin edelleen. Suosittelemme myös, että laaditte pienen pikakurssin muodossa tervetuliaispaketin uusille IT-kehittäjillenne, jossa kuvaillaan lyhyesti yritystä, organisaatiota, henkilöstöä, asiakkaita ja sovelluksia ja tehtäviä, joita uudet työntekijät auttavat ratkaisemaan.

ALOITA

HALUATTEKO REKRYTOIDA
IT-KEHITYSTIIMIN?

ALOITA

HALUATTEKO REKRYTOIDA
IT-KEHITYSTIIMIN?

EGYPTILÄISET IT-KEHITTÄJÄT

TIETOJA
KOKEMUKSESTAMME

HYÖDYNNÄ

Korkea koulutustasomme ja sitoutuminen

Kokemuksemme mukaan egyptiläiset IT-osaajat ovat monesti paremmin koulutettuja, motivoituneempia ja innokkaampia ylläpitämään osaamistaan kuin monet eurooppalaiset kollegansa. Kairolaiset IT-koulutusohjelmat ovat yleensä erittäin haastavia, ja meillä on monia IT-kehittäjiä, joilla on tohtorin tutkinto tai viiden vuoden korkeakoulututkinto. Egyptiläisiä ei haittaa rankka työ ja pitkät päivät, ja he ovat erittäin halukkaita matkustamaan työn takia. CrossWorkers odottaa kahdeksan tunnin päivittäistä työpanosta, kun paikallisissa yrityksissä työpäivä on 10–11 tuntia. Kun keskinäinen luottamus ja kunnioitus egyptiläisten IT-kehittäjien kanssa on saavutettu, he tekevät epäilemättä kaikkensa täyttääkseen halutun tehtävän, määräajan tai palvelun.

OTA HUOMIOON

Tietyt kulttuurierot

Egyptiläisissä yrityksissä ei pidetä siitä, että työntekijät ovat eri mieltä johdon kanssa, joten heille on erikseen kerrottava, että arvostamme oman mielipiteen ilmaisemista. Kun heille tehdään selväksi, että toimimme mieluummin näin, he ovat yleensä hyvin tyytyväisiä tapaamme kommunikoida. Egyptiläiset eivät ole myöskään tottuneet johdon avoimuuteen yritykseen liittyvistä asioista, ja läntisen Euroopan avoimuus on heille tervetullutta. Myös suorapuheisuutemme sopii heille, kunhan teemme selväksi, että suoraan asiaan meneminen ei tarkoita töykeyttä tai epäkohteliaisuutta. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, egyptiläiset eivät ole parhaita lomien suunnittelijoita, joten he tarvitsevat apua lomien suunnitteluun, ettei se jää viime tinkaan.

CROSSWORKERS

TYÖNTEKIJÖIDEN KOMMENTTEJA

Hyvin toimivaa yhteistyötä ilman välikäsiä

Tykkään työskennellä CrossWorkersilla, koska teen töitä suoraan asiakkaan kanssa ilman välikäsiä. Se tekee työstä helpompaa ja hauskempaa. Nautin suuresti vuorovaikutuksesta eri kulttuureista tulevien ja eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa, koska voin haastaa itseäni. On myös jännittävää yrittää ymmärtää liiketoimintaa, jota varten kehitämme sovellusta, koska se poikkeaa siitä, mihin olen tottunut. Tekninen osa työtäni on kuitenkin sama kuin edellisissä työpaikoissani.

 

 

Sara, .Net Team Leader

Sara on toiminut tiiminvetäjänä useita vuosia, ja hänen tekninen osaamisensa on huomattava. Hän on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisen asiakkaan kanssa vuoden 2017 puolivälistä.

Kairossa osana yhteisöä

Viestintä ja yhteistyö eurooppalaisten asiakkaiden kanssa toimii todella hyvin. Itse asiassa niin hyvin, että tunnen kuuluvani asiakasyritykseeni ja sen yhteisöön, vaikka olen maantieteellisesti kaukana. Projektipäällikkö kertoo minulle säännöllisesti loppuasiakkaan tarpeista ja tehtävistä, jotka kuuluvat minulle. Pidämme viikoittain kokouksen ja vaihdamme tarvittaessa viikolla viestejä. Hanke on erittäin mielenkiintoinen ja asiakkaani on erittäin osaava. Olen myös tottunut rennompaan eurooppalaiseen johtamistyyliin.

 

 

Abdurrahman, Java Team Leader

Abdurrahman on intohimoinen Java-kehittäjä, olla on tietojenkäsittelytieteen tohtorin tutkinto. Hän on työskennellyt yhdelle CrossWorkersin eurooppalaisista asiakkaista vuodesta 2016.

Toteen käynyt unelma

Kun aloitin CrossWorkersilla, se oli vasta pieni yritys, mutta uskoin siihen eikä sen kasvu suureksi toimijaksi yllättänyt. Se on kuin toteen käynyt unelma. Olen vuosien varrella oppinut esimerkiksi, että asiakkaalta kannattaa yhteistyön alussa kysellä mahdollisimman paljon, sillä vaikka se vie jonkin verran aikaa, se nopeuttaa työskentelyä jatkossa. Lisäksi on tärkeää oppia tuntemaan toisensa hyvin, esimerkiksi matkustamalla Eurooppaan tai tapaamalla asiakasta Kairossa.

 

 

Ahmed, .Net Senior Developer

Ahmed on IT-kehittäjä ja kokenut Scrum-mestari. Hän on työskennellyt CrossWorkersilla sen perustamisesta lähtien ja työskentelee parhaillaan toisella asiakkaallaan.

Halusin yhteistyöhön eurooppalaisten kanssa

Hain työpaikkaa IT-kehittäjänä CrossWorkersilla, koska halusin oppia työskentelemään Lähi-Idän ulkopuolisten ihmisten kanssa ja edetä niin urallani. Aivan kuin odotinkin, eurooppalaisilla on erilainen ajattelutapa kuin mihin olen tottunut, ja siksi eurooppalaisen asiakkaan kanssa kommunikoinnissa oli alussa hieman haasteita. Olen nyt tottunut esimerkiksi siihen, että he haluavat minun sanovan asiat suoraan. Nykyisin yhteistyö toimii todella hyvin ja käyn mielelläni asiakkaan luona, varsinkin talvella kun on lunta.

 

 

Khaled, Senior Xamarin Developer

Khaled on merkittävää Xamarin- asiantuntemusta. Hän on toiminut vanhempana IT-kehittäjänä CrossWorkersin eurooppalaisen asiakkaan kanssa vuoden 2017 alusta.

CROSSWORKERS

TYÖNTEKIJÖIDEN KOMMENTTEJA

Hyvin toimivaa yhteistyötä ilman välikäsiä

Tykkään työskennellä CrossWorkersilla, koska teen töitä suoraan asiakkaan kanssa ilman välikäsiä. Se tekee työstä helpompaa ja hauskempaa. Nautin suuresti vuorovaikutuksesta eri kulttuureista tulevien ja eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa, koska voin haastaa itseäni. On myös jännittävää yrittää ymmärtää liiketoimintaa, jota varten kehitämme sovellusta, koska se poikkeaa siitä, mihin olen tottunut. Tekninen osa työtäni on kuitenkin sama kuin edellisissä työpaikoissani.

 

 

Sara, .Net Team Leader

Sara on toiminut tiiminvetäjänä useita vuosia, ja hänen tekninen osaamisensa on huomattava. Hän on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisen asiakkaan kanssa vuoden 2017 puolivälistä.

Kairossa osana yhteisöä

Viestintä ja yhteistyö eurooppalaisten asiakkaiden kanssa toimii todella hyvin. Itse asiassa niin hyvin, että tunnen kuuluvani asiakasyritykseeni ja sen yhteisöön, vaikka olen maantieteellisesti kaukana. Projektipäällikkö kertoo minulle säännöllisesti loppuasiakkaan tarpeista ja tehtävistä, jotka kuuluvat minulle. Pidämme viikoittain kokouksen ja vaihdamme tarvittaessa viikolla viestejä. Hanke on erittäin mielenkiintoinen ja asiakkaani on erittäin osaava. Olen myös tottunut rennompaan eurooppalaiseen johtamistyyliin.

 

 

Abdurrahman, Java Team Leader

Abdurrahman on intohimoinen Java-kehittäjä, olla on tietojenkäsittelytieteen tohtorin tutkinto. Hän on työskennellyt yhdelle CrossWorkersin eurooppalaisista asiakkaista vuodesta 2016.

Toteen käynyt unelma

Kun aloitin CrossWorkersilla, se oli vasta pieni yritys, mutta uskoin siihen eikä sen kasvu suureksi toimijaksi yllättänyt. Se on kuin toteen käynyt unelma. Olen vuosien varrella oppinut esimerkiksi, että asiakkaalta kannattaa yhteistyön alussa kysellä mahdollisimman paljon, sillä vaikka se vie jonkin verran aikaa, se nopeuttaa työskentelyä jatkossa. Lisäksi on tärkeää oppia tuntemaan toisensa hyvin, esimerkiksi matkustamalla Eurooppaan tai tapaamalla asiakasta Kairossa.

 

 

Ahmed, .Net Senior Developer

Ahmed on IT-kehittäjä ja kokenut Scrum-mestari. Hän on työskennellyt CrossWorkersilla sen perustamisesta lähtien ja työskentelee parhaillaan toisella asiakkaallaan.

Halusin yhteistyöhön eurooppalaisten kanssa

Hain työpaikkaa IT-kehittäjänä CrossWorkersilla, koska halusin oppia työskentelemään Lähi-Idän ulkopuolisten ihmisten kanssa ja edetä niin urallani. Aivan kuin odotinkin, eurooppalaisilla on erilainen ajattelutapa kuin mihin olen tottunut, ja siksi eurooppalaisen asiakkaan kanssa kommunikoinnissa oli alussa hieman haasteita. Olen nyt tottunut esimerkiksi siihen, että he haluavat minun sanovan asiat suoraan. Nykyisin yhteistyö toimii todella hyvin ja käyn mielelläni asiakkaan luona, varsinkin talvella kun on lunta.

 

 

Khaled, Senior Xamarin Developer

Khaled on merkittävää Xamarin- asiantuntemusta. Hän on toiminut vanhempana IT-kehittäjänä CrossWorkersin eurooppalaisen asiakkaan kanssa vuoden 2017 alusta.

TÄTÄ ON

OSAAMISEMME
JA PALVELUMME

REKRYTOINNIN AIKANA

N

Egyptiläisen IT-osaajien syvällinen ja pitkäaikainen tuntemus auttaa meitä houkuttelemaan parhaat mahdolliset ehdokkaat.

N

CrossWorkersilla on Egyptissä maine menestyvänä tanskalaisena yrityksenä, joka kohtelee henkilöstöään hyvin ja tarjoaa sekä ammatillisia että kansainvälisiä kehittymismahdollisuuksia. Nämä ovat tekijöitä, jotka näyttäytyvät houkuttelevina monille korkeasti koulutetuille IT-osaajille.

N

Monet työntekijämme suosittelevat meitä omalle verkostolleen, koska he itse viihtyvät työpaikalla ja yhteistyössä eurooppalaisten asiakkaiden kanssa.

N

Vankka HR-osaamisemme ja kykymme kysyä oikeita kysymyksiä haastatteluissa tarkoittaa, että asiakkaamme löytävät aina jonkun palkattavaksi – ja useimmiten kaikki esittelemämme ehdokkaat ovat sopivia.

N

Hyvän palkan lisäksi tarjoamme erilaisia etuja, kuten sairausvakuutuksen erittäin suotuisin ehdoin myös perheelle, yrityksen tukemat työmatkat bussilla kaukana asuville, viihtyisät ja modernit työtilat, käytännön asioissa auttavan toimistoapulaisen, jalkapalloseuran ja yli kahdeksan tunnin työpäivän vain erityistapauksissa.

TYÖSUHTEEN AIKANA

N

Tekninen johtajamme ja palvelupäällikkömme valmentavat Kairon IT-kehittäjiä ja tarjoavat erilaisia foorumeita, joissa samojen ammatillisten haasteiden tai mielenkiinnon kohteiden parissa työskentelevät työntekijät voivat jakaa keskenään tietoja – ei koskaan koodia – ja keskustella näkemyksistään. Lisäksi järjestämme silloin tällöin teknisiä luentoja ylläpitämään ammatillista motivaatiota.

N

Kairon tanskalais-egyptiläinen johtotiimi ja palvelupäälliköt pitävät jatkuvasti huolta siitä, että työntekijät ovat motivoituneita ja voivat hyvin. Puutumme asiaan herkästi, jos työntekijällä näyttää olevan henkilökohtaisia ongelmia, ja olemme mukana ratkaisemassa mahdollisesti asiakkaaseen asti vaikuttavia haasteita.

N

Huolehdimme siitä, että kaikki saavat perehdytyksen tanskalaiseen ja eurooppalaiseen kulttuuriin, ja kulttuurityöpajoista on tullut hyvin suosittuja työntekijöiden keskuudessa. Heistä on jännittävää kuulla, miten elämme Länsi-Euroopassa, ja mitkä arvot ovat meille tärkeitä. Samalla se auttaa meitä toimimaan tanskalaisena yrityksenä Egyptin maaperällä.

N

Olemme tekemisissä työntekijöidemme kanssa, puhumme rehellisesti yhtiön asioista, nauramme yhdessä joka päivä ja järjestämme perheille retkiä ja yritystapahtumia, joissa voimme tutustua toisiimme entistä paremmin.

TÄTÄ ON

OSAAMISEMME
JA PALVELUMME

ULKOISTAMISKOHDE

TIETOJA KAIROSTA

Poliittisesti rauhallinen ja vakaa

Toisin kuin jotkut uskovat, Egypti on poliittisesti rauhallinen. Presidentti Sisin valinnan jälkeen vuonna 2014 on toteutettu lukuisia uudistuksia, ja sekä ulkomaiset investoinnit että matkailu ovat jo pitkään kasvaneet tasaisesti. Vaikka egyptiläiset ajavat kuin hullut, liikenteessä sattuu vain vähän onnettomuuksia. Lähinnä jos kuljet jalan, kannattaa katsoa ympärilleen. Terrorismin suhteen Kairossa on yhtä turvallista liikkua kuin Euroopan kaupungeissa, kuten Pariisissa ja Lontoossa.

 

Paljon osaajia – matala palkkataso

Egyptissä palkkataso on matala, koska työttömyys on korkea, väestö kasvaa nopeasti ja koko Lähi-idässä eletään talouden pysähtyneisyyden aikaa. Joka vuosi 50 000 uutta IT-osaajaa valmistuu Kairossa kaupungin 27 yliopistosta, joista monet on rankattu korkealle kansainvälisissä vertailuissa, sekä muista kaupungin 130 oppilaitoksesta. Monella korkeasti koulutetulla egyptiläisellä on vaikeuksia saada hyvä työpaikka, joka varmistaisi henkilökohtaisen kehityksen.

 

Kulttuuriset valmiudet

Kairolaiset ovat tottuneet turisteihin, puhuvat hyvää englantia ja suhtautuvat avoimesti ja ymmärtävästi eurooppalaiseen ja amerikkalaiseen kulttuuriin. Vaikka valtaosa on muslimeja, kristittyjäkin on paljon (15 prosenttia), ja suurimmalla osalla egyptiläisistä on pohjoismaiseen tapaan pragmaattinen lähestymistapa uskontoon. Monilla egyptiläisillä, erityisesti hyvin koulutetuilla, on avoin ja kansainvälinen elämänasenne ja halu kehittyä ja osallistua.

© 2018 Copyright Licensing - CrossWorkers ApS
All rights reserved - Read the personal data policy

Call CrossWorkers