TULE CROSS WORKERSIN ASIAKKAAKSI

– SAAT PARHAAN TUOTON IT-ULKOISTUKSELLE

TULE CROSS WORKERSIN ASIAKKAAKSI

– SAAT PARHAAN TUOTON IT-ULKOISTUKSELLE

ASIAKKAIDEN KOMMENTTEJA

PARAS SÄÄSTÖ KAIROSTA

Päädyin ulkoistamaan CrossWorkersille Kairoon, koska säästöt olivat siellä suurimmat, vaikka minulla olikin ensin ennakkoluuloja työskentelystä egyptiläisten kehittäjien kanssa.

– Alf Døj, Comet

ME TEEMME KAIKESTA HELPOMPAA

ENEMMÄN SÄÄSTÖÄ

IT-ulkoistaminen voi olla taloudellisesti kannattava vaihtoehto useimmille eurooppalaisille yrityksille riippumatta koosta, sijainnista, alasta tai yrityskulttuurista. Paperilla säästöt ovat tyypillisesti suuria riippumatta siitä, mikä kohde valitaan, mutta eri kohteiden riskinä ovat erilaiset haasteet. Yleisimpiä ovat suuret aikaerot tai kulttuurierot, jotka vaikeuttavat kommunikointia, tai paikallinen johto, joka on suoran yhteistyökontaktin tiellä. Yhteistyöyrityksellä voi myös olla suuri määrä IT-kehittäjiä, jotka suorittava eri tehtäviä monelle eri asiakkaalle samanaikaisesti.

CrossWorkersilla säästöt toteutuvat käytännössä, koska egyptiläiset IT-kehittäjät ovat vähintään yhtä asiantuntevia, sinnikkäitä ja tehokkaita kuin eurooppalaiset kollegansa, ja he omistautuvat ja sitoutuvat juuri siihen asiakkaaseen, jota varten heidät palkataan. Meidän asiakkaidemme ei myöskään tarvitse miettiä eri aikavyöhykkeiden, kulttuurien yhteentörmäyksen ja tarpeettomien välimiesten aiheuttamia hankaluuksia.
Lue alta joidenkin asiakkaidemme tarinoita siitä, miten he ovat saaneet parhaan hyödyn ulkoistamalla IT-kehityksensä kokonaan tai osittain meille.

HALUATTEKO MEILTÄ TARJOUKSEN,
JOKA OSOITTAA ULKOISTAMISEN SÄÄSTÖT?

Teemme mielellämme puolestasi laskelmat, jotka perustuvat vankkaan kokemukseemme ja auttavat teitä vaihtoehtojen punnitsemisessa.

ME TEEMME KAIKESTA HELPOMPAA

ENEMMÄN SÄÄSTÖÄ

IT-ulkoistaminen voi olla taloudellisesti kannattava vaihtoehto useimmille eurooppalaisille yrityksille riippumatta koosta, sijainnista, alasta tai yrityskulttuurista. Paperilla säästöt ovat tyypillisesti suuria riippumatta siitä, mikä kohde valitaan, mutta eri kohteiden riskinä ovat erilaiset haasteet. Yleisimpiä ovat suuret aikaerot tai kulttuurierot, jotka vaikeuttavat kommunikointia, tai paikallinen johto, joka on suoran yhteistyökontaktin tiellä. Yhteistyöyrityksellä voi myös olla suuri määrä IT-kehittäjiä, jotka suorittava eri tehtäviä monelle eri asiakkaalle samanaikaisesti.

CrossWorkersilla säästöt toteutuvat käytännössä, koska egyptiläiset IT-kehittäjät ovat vähintään yhtä asiantuntevia, sinnikkäitä ja tehokkaita kuin eurooppalaiset kollegansa, ja he omistautuvat ja sitoutuvat juuri siihen asiakkaaseen, jota varten heidät palkataan. Meidän asiakkaidemme ei myöskään tarvitse miettiä eri aikavyöhykkeiden, kulttuurien yhteentörmäyksen ja tarpeettomien välimiesten aiheuttamia hankaluuksia.
Lue alta joidenkin asiakkaidemme tarinoita siitä, miten he ovat saaneet parhaan hyödyn ulkoistamalla IT-kehityksensä kokonaan tai osittain meille.

HALUATTEKO MEILTÄ TARJOUKSEN,
JOKA OSOITTAA ULKOISTAMISEN SÄÄSTÖT?

Teemme mielellämme puolestasi laskelmat, jotka perustuvat vankkaan kokemukseemme ja auttavat teitä vaihtoehtojen punnitsemisessa.

ENEMMÄN KUIN
ULKOISTAMISKUMPPANI

Meillä oli vaikeuksia houkutella paikallisia päteviä web-kehittäjiä, koska web-kehittäminen ei ole ydinliiketoimintaamme, ja IT-kehittämistehtävien ulkoistaminenkin oli vuosikausia hankalaa. Vasta kun tutustuimme CrossWorkersiin ja palkkasimme heidän kauttaan omia erillisiä IT-kehittäjiä, web-kehitys alkoi oikeasti sujua.

CrossWorkersilla on erittäin hyvin toimiva rekrytointi- ja seulontaprosessi Kairossa. He ymmärsivät heti, mitä halusimme ja mitä eurooppalaiset yritykset yleensä tahtovat. Meillä oli pian Kairossa kolme taitavaa ammattilaista, joilla oli erinomainen englannin kielen taito ja halukkuus kulttuuriseen sopeutumiseen, joten pystyimme luottamaan siihen, että he kysyisivät aina, jos vastaan tulisi jotain epäselvää.

PARAS SÄÄSTÖ
KAIROSTA

Päädyin ulkoistamaan CrossWorkersille Kairoon, koska säästöt olivat siellä suurimmat, vaikka minulla olikin ensin ennakkoluuloja työskentelystä egyptiläisten kehittäjien kanssa. Länsi-Euroopassa joutuu helposti maksamaan kehittäjälle 60 000 £ mukaan lukien toimistotilan kustannukset, kun taas Kairossa palkka on noin 20 000 $ tai hieman korkeampi, jos tarvitaan tiiminvetäjä. Toisin sanoen säästöä voi tulla lähes kaksi kolmasosaa, ja se tuntuu pienessä yrityksessä, kuten omassani.
Aloitimme vuonna 2017, ja nyt meillä on palveluksessa kolme egyptiläistä kehittäjää, jotka ovat fyysisesti CrossWorkers toimistossa Kairossa. Olen huomannut laadun parantuneen huomattavasti siitä, kun palveluksessani oli tanskalaisia kehittäjiä. Se on itse asiassa hämmästyttävän hyvä.

AHKERUUS, KRIITTISYYS JA
AMMATTIYLPEYS

Kairo ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen ulkoistamispaikkana, mutta se on itse asiassa aika ilmiselvä, kun unohtaa ennakkoluulonsa. Kairo on samalla aikavyöhykkeellä, ja Egyptissä koulutetaan päteviä IT-osaajia jatkuvasti lisää, joten kilpailu on erittäin kovaa.

Minusta CrossWorkerin konsepti on hieno, koska asiakkaalla on suora yhteys ja viestintäkanava niihin kehittäjiin, jotka palkataan tehtävään, joten heistä tulee olennainen ja omistautunut osa omaa yritystä. Tanskalainen johto Kairossa tuntuu turvalliselta, ja yhtiö pystyy houkuttelemaan todella hyviä ehdokkaita ja tarjoamaan palvelukseen tuleville kehittäjille teknisesti ja fyysisesti erinomaisen ympäristön.

Tuli pian selväksi, että kehittäjien ammattitaito oli huomattavasti keskimääräistä parempi, ja kaikki kolme työntekijää ovat olleet erittäin motivoituneita palkkaamisestaan lähtien elokuussa 2017. Itse asiassa heistä on tullut erittäin taitava ja integroitunut osa kehitystiimiämme. Siksi voin sanoa, että konsepti toimii täysin käytännössä. Meille se tarkoittaa, että olemme saavuttaneet sen, mitä olemme aina halunneet: mahdollisuuden liiketoiminnan skaalaamiseen. Tiedämme nyt, että voimme milloin tahansa saada lisää ammattitaitoista egyptiläisiä kehittäjiä kohtuullisin kustannuksin, mikä sopii meille hyvin tuloksen kannalta. Suunnittelemme jo kahden lisäkehittäjän palkkaamista Kairossa piakkoin.

Olen erittäin tyytyväinen CrossWorkersin kanssa työskentelyyn. Kairon toimiston johto on erittäin hyvä välittäjä meidän ja egyptiläisten työntekijöiden välillä ja toimii turvaverkkona tilanteissa, joissa työntekijällä on esimerkiksi henkilökohtaisia ongelmia. Samoin Tanskassa toimivat esimiehet tarttuvat toimeen heti, jos jotain on menossa väärille raiteille, ja kommenttimme otetaan vastaan rakentavana kritiikkinä. On selvää, että kaikki ovat 100-prosenttisesti mukana pitämässä meidät tyytyväisinä.

CrossWorkersin tanskalais-egyptiläinen johto Kairossa on tärkeä kumppani, jonka kanssa yhteistyössä saan liiketoiminnan menestymään. Sitoutuneisuus on osa heidän yrityskulttuuriaan, ja näin ollen he ovat paljon enemmän kuin ulkoistamiskumppani. Laajentumisesta huolimatta esimiehillä on aina aikaa auttaa henkilökohtaisesti, he esimerkiksi tulevat hakemaan minut lentokentältä, kun käyn Kairossa.

– Egil Rausner

Arvostan suuresti meidän kolmea egyptiläistä IT-kehittäjäämme, erityisesti heidän ammattiylpeyttään. Kun annan kehitystyölle suuntaviivat, he toimittavat pyydetyn parhaansa mukaan ja ovat samalla kriittisiä ja varmistavat kysymällä, että ovat ymmärtäneet tehtävän oikein. Työskentely on erittäin laadukasta, samoin kyky ymmärtää tehtävänanto ja toteuttaa se. Lisäksi kaikki ovat luotettavia, ahkeria ja mukavia ihmisiä.

CrossWorkers on epäilemättä erittäin houkutteleva työpaikka IT-kehittäjille, heillä on hyvä palkkataso paikalliseen tasoon nähden ja todella hyvät työolosuhteet. Egyptiläiset työntekijät ovat pääasiassa nuorehkoja, meneviä ihmisiä, joilla on unelmia ja tavoitteita – ja kyky kohdella muita keskinäisesti kunnioittavalla tavalla.

Kaiken kaikkiaan olen vaikuttunut CrossWorkersin osaamisesta. Sekä seulontaan että rekrytointiin on toimiva prosessi, ja vaikka CrossWrokers laajenee, he ovat onnistuneet pitämään vuorovaikutuksen läheisenä. He ovat hyviä kuuntelemaan, noudattavat toiveita ja vastaavat nopeasti kysymyksiimme. Lisäksi olen sitä mieltä, että jo yhteistyöhön ryhtyminen oli erilaista ja vapauttavaa, kun prosessi oli hyvin avoin ja rehellinen, ja asiakkaanakin sai oppia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Se antaa hyvän pohjan tulevalle yhteistyölle.

Suosittelen jatkuvasti muitakin miettimään, olisiko CrossWorkers heille oikea ratkaisu. Minulle tämä on ollut hyvin myönteinen kokemus, ja mielestäni ulkoistaminen ja yhteistyö toimivat kokonaisuutena täydellisesti.

– Alf Døj

Kun aloitin yhteistyön CrossWorkersin kanssa, tilanne oli hieman nykyistä kaoottisempi paikan päällä. He ajoivat kuin hullut, joten kun minut haettiin lentokentältä, ensivaikutelma ei ollut erityisen myönteinen. Kuitenkin heti kun tapasin egyptiläiset kehittäjät ja tutustuin heihin, tilanne muuttui täysin. Egyptiläiset ovat ylpeä kansa, ja he ottavat eurooppalaiset erittäin hyvin vastaan. He ovat rehellisiä, täyttävät tehtävänsä ja heidän sanaansa voi luottaa. Heillä ei ole vaikeuksia olla eri mieltä tai olla hyväksymättä jotakin, mikä on välttämätöntä tiiviissä yhteistyössä.

Esimerkiksi ensimmäisen kehittäjäni persoona teki minuun suuren vaikutuksen, kun tapasimme ja kerroin hänelle yritykseni tulevaisuuden suunnitelmista. Hänen omistautumisensa ja sitoutumisensa oli aitoa, ja yhteistyö oli loistavaa heti alusta alkaen. Hän ei ollut ainoa lajiaan, eikä minulla ole koskaan ollut parempia IT-kehittäjiä. Olen todella tyytyväinen heidän työnsä tuloksiin. Voin suositella CrossWorkersia milloin tahansa, ja haluan korostaa heidän työntekijöidensä laadukasta jälkeä.

CrossWorkers on hyvä etsimään laadukkaita ehdokkaita, ja koko konsepti ja tapa toimia yhdessä on erittäin tehokas. Kairon toimiston kulttuuri on selvästi skandinaavinen, ja edut ja työtavat ovat aivan kuin kotona. CrossWorkers esimerkiksi palkitsee työntekijöitä, jotka tekevät jotain ylimääräistä, ja koko työympäristö on erittäin teknisesti suuntautunut. Tähän on osaltaan vaikuttamassa tekninen johtaja, joka motivoi ja valmentaa kehittäjiä päivittäin.

On selvää, että CrossWorkers on valtavan houkutteleva egyptiläisille kehittäjille, joiden tavoitteena on monesti juuri päästä töihin paikalliseen yritykseen, jonka kulttuuri on kuitenkin länsimainen ja taloudellinen tulos terveellä pohjalla.

– Rolf Mandrup

Aloitamme yleensä tapaamisella, joka ei vielä sido mihinkään ja jossa kuuntelemme ulkoistamistarpeenne ja selitämme CrossWorkersin konseptin ja työskentelytavan.

Jos konseptimme vetoaa sinuun heti ja voimme toteuttaa tarpeesi, laadimme yhdessä ROI-laskelman ja selvitämme, onko IT-kehittämisen ulkoistaminen meille Kairoon kokonaan tai osittain kannattavaa teille.

Tapaamisen jälkeen teemme teille ulkoistamistarjouksen, joka perustuu tarvittavien resurssien määrään ja toivomaanne osaamiseen ja kykyprofiileihin. Tarjous on yksinkertainen, ja siinä kuvataan CrossWorkersin IT-henkilöstön kustannukset sekä lisäkustannukset, kuten matkakulut ja uusien työntekijöiden perehdytysvaiheen kustannukset.

Kun olette päättäneet valita meidät ulkoistamiskumppaniksi, laadimme sopimusluonnoksen, johon kuuluu myös henkilötietojen käsittelysopimus. Noudatamme täysin GDPR-tietosuojasäännöksiä henkilötietojen suojaamisesta EU:ssa ja sen ulkopuolella – sekä laillisesti että käytännössä – ja tämä näkyy myös sopimuksissamme.

Kun sopimus on tehty ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen, voimme alkaa rekrytoida organisaatioonne parhaiten sopivia egyptiläisiä IT-työntekijöitä.

NÄIN PÄÄSET ALKUUN

CROSSWORKERSIN ASIAKKAAKSI

Voit aina luottaa siihen, että haluamme kuunnella, meille on helppo puhua ja haluamme löytää teille toimivia ratkaisuja. Mikä tärkeintä, olemme sitoutuneet siihen, että saamme IT-ulkoistamisen toimimaan jopa yli odotusten.

NÄIN PÄÄSET ALKUUN

CROSSWORKERSIN ASIAKKAAKSI

Voit aina luottaa siihen, että haluamme kuunnella, meille on helppo puhua ja haluamme löytää teille toimivia ratkaisuja. Mikä tärkeintä, olemme sitoutuneet siihen, että saamme IT-ulkoistamisen toimimaan jopa yli odotusten.

Aloitamme yleensä tapaamisella, joka ei vielä sido mihinkään ja jossa kuuntelemme ulkoistamistarpeenne ja selitämme CrossWorkersin konseptin ja työskentelytavan.

Jos konseptimme vetoaa sinuun heti ja voimme toteuttaa tarpeesi, laadimme yhdessä ROI-laskelman ja selvitämme, onko IT-kehittämisen ulkoistaminen meille Kairoon kokonaan tai osittain kannattavaa teille.

Tapaamisen jälkeen teemme teille ulkoistamistarjouksen, joka perustuu tarvittavien resurssien määrään ja toivomaanne osaamiseen ja kykyprofiileihin. Tarjous on yksinkertainen, ja siinä kuvataan CrossWorkersin IT-henkilöstön kustannukset sekä lisäkustannukset, kuten matkakulut ja uusien työntekijöiden perehdytysvaiheen kustannukset.

Kun olette päättäneet valita meidät ulkoistamiskumppaniksi, laadimme sopimusluonnoksen, johon kuuluu myös henkilötietojen käsittelysopimus. Noudatamme täysin GDPR-tietosuojasäännöksiä henkilötietojen suojaamisesta EU:ssa ja sen ulkopuolella – sekä laillisesti että käytännössä – ja tämä näkyy myös sopimuksissamme.

Kun sopimus on tehty ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen, voimme alkaa rekrytoida organisaatioonne parhaiten sopivia egyptiläisiä IT-työntekijöitä.

OTA YHTEYTTÄ

HALUATKO LISÄTIETOJA YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSISTA?

© 2018 Copyright Licensing - CrossWorkers ApS
All rights reserved - Read the personal data policy

Call CrossWorkers